Оновлення правил оформлення статей (травень 2016)

До уваги відповідальних редакторів, відповідальних секретарів і авторів.

У травні 20016 року скореговано правила оформлення статей і приклади оформлення:
1) у початок статті перенесено всі анотації і ключові слова
2) внесено зміни у оформлення списків літератури;
3) наприкінці статті повинні бути розміщені
а) бібліографічні описи статті трьома мовами;
б) відомості про всіх авторів трьома мовами.