Оновлення правил оформлення статей 10.02.2016

До уваги відповідальних редакторів, відповідальних секретарів і авторів.

У лютому 20016 року скореговано правила оформлення статей і приклади оформлення, а саме для оформлення транслітерованого списку літератури рекомендовано використовувати стиль, наближений для стилю Harvard.