Головна


jrn  

    З 1961 р. у ХПІ видається збірник наукових праць «Вісник Харківського політехнічного інституту». У 2001 р. пройшла реорганізація Вісника. У зв’язку з наказом ректора № 158 -1 від 07.05.2001 року «Про упорядкування видання вісника НТУ «ХПІ», збірник був перейменований у Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ». Одночасно була створена Координаційна рада, куди ввійшли відповідальні редактори тематичних редколегій на чолі з ректором університету. У цей же час було затверджено «Порядок опублікування статей у Віснику НТУ «ХПІ», який передбачав необхідність відповідальним редакторам тематичних редколегій забезпечити виконання вимог ВАК України до тематичних видань. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серії “Технічний прогрес та ефективність виробництва” включено до переліку спеціалізованих видань ВАК України. Вісник друкує статті як співробітників НТУ «ХПІ», так і статті авторів інших наукових закладів України та зарубіжжя. По всім питанням видання статей Вісника можна звертатися до відповідального секретаря  редколегії: навчальний корпус У-1, 10-й поверх, кімната 1002, тел. 707-66-11.