Публікації

ББК 65.050.2-6я. 73; 65.24 Untitled.FR12
УДК 331(075.8); 331.108.2(076.5)
П 27
Рецензенти: І.Б. Швец, д-р екон. наук, професор, зав. кафедрою «Управління персоналом та економіка праці» Донецького національного технічного університету.
В.Н. Петюх, канд. екон. наук, професор, зав. кафедрою «Управління персоналом та економіка праці» Кіївського національного економічного університету.
В.А. Фадеев, д-р техн. наук, професор, головний інженер ХДГІ «Машинобудівний завод «ФЕД».
Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист№ 1/11-9517 від 05.06.2013)
П 27 Управління персоналом та економіка праці: Учбовий посібник / за ред. М.І. Погорслова, П.Г. Перерви, С.М. ГІогорєлова, О.П. Косенко – X: „Щедра садиба плюс”, 2015.-521 с. – Рос. мова.
ІSВN 978-617-7225-23-1
У посібнику відображені підходи, поняття і терміни, які використовуються у блоці головних законів і нормативних документів, що регулюють господарську діяльність України з питань ефективного використання трудових ресурсів.
Розглянуті питання методології побудови системи управління персоналом; теоретичні і практичні аспекти положення про працю, зайнятість, про організацію, нормування і оплату праці; особливості оплати праці на підприємствах різних організаційно-правових форм і різних категорій працівників в умовах ринкових стосунків.
Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів і слухачів системи підвищення економічної кваліфікації, провідних працівників і фахівців промислових підприємств.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *