Редколегія

Головний редактор: Перерва П.Г., д.е.н., проф.;

Заступник головного редактора: Погорелов М.І., к.е.н., проф.;

Відповідальний секретар: Круглов О.А., зав. навч. лаб.

Члени редколегії: Архіреєв С.І., д.е.н., проф., НТУ “ХПІ”; Міщенко В.А. д.е.н., проф., НТУ “ХПІ”; Яковлєв А.І., д.е.н., проф., НТУ “ХПІ”; Заруба В.Я., д.е.н., проф., НТУ “ХПІ”; Орлов П.А., д.е.н., проф., ХНЕУ ім.С. Кузнеця; Герасимчук В.Г., д.е.н., проф., НТУУ “КПІ”; Кузьмін О.Є., д.е.н., проф., НУ “Львівська політехніка”; Шімпф Карін, д.е.н., проф., Магдебургський університет ім. Отто-фон-Геріке; Верес Шамоші Маріан, д.е.н., проф., Мішкольцський технічний університет; Дорошенко Ю.О. д.е.н., проф., Белгородський державний університет ім. В.Г. Шухова; Тодор Попов, д.е.н., проф., Софійський університет ім. Свт.К. Охрідського.

Адреса редакции: Національний технічний університет «Харьковський політехнічний інститут», вул. Фрунзе 21, Харків, 61002, Україна, каф. «Організації виробництва та управління персоналом», корпус У-1, ауд. 1002.

Тел.: +38 (057) 707-62-53, 707-65-07  

E-mail: tpep_bulletin@ukr.net