Контакти

Адреса редакційної колегії :
61002, м. Харків, Україна,
вул. Фрунзе, 21, НТУ «ХПІ»,
кафедра «Турбінобудування»
Тел.:  + 38 (057) 707-61-30
E-mail:  naumenkos@kpi.kharkov.ua.