Про журнал

cove2rЖурнал Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування» є періодичним друкованим рецензуємим науковим журналом (ISSN друкованої версії – 2078-774Х). Журнал заснований і видається Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та виходить три-чотири рази на рік, зареєстрований у Держкомітеті з інформаційної політики України КВ №5256 від 2 липня 2001 року, внесений до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів  доктора і кандидата наук», затвердженого рішенням Атестаційної колегії МОН України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2015 р.. Наказ №1328 (додаток 8) від 21.12.2015 р.

Журнал входить до:

 • з 2013 р. –  міжнародної реферативної бази Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA);
 • з 2014 р. – реферативного журналу Федеральної державної бюджетної установи науки Всеросійського інституту наукової та технічної інформації Російської академії наук (ВИНИТИ РАН)
 • з 2014 р. – індексується в онлайновій наукометричній базі даних Index Copernicus

До опублікування у журналі Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування» приймаються статті (у тому числі оглядового характеру) на українській, англійській або російській мові, що раніше не публікувалися і містять суттєві результати в галузі енергетичного машинобудування, у тому числі:

  • Завдання оптимізації в енергомашинобудуванні.
  • Економічність і надійність тепло- і гідроенергетичного обладнання.
  • Енергозберігаючі технології при генерації, розподілі та транспорті енергії.
  • Модернізація та реконструкція енергетичних установок.
  • Аеро- і гідромеханіки в енергетичних машинах.
  • Завдання технічної теплофізики в машинобудівних конструкціях.
  • Нетрадиційна енергетика.
  • Високі технології в енергомашинобудуванні.
  • Екологічні аспекти в енергомашинобудуванні.

Більш детальну інформацію можно отримати надіславши лист на электронну пошту  naumenkos@kpi.kharkov.ua.