Редакційна колегія

Редакційна колегія серії “Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування” Вісника НТУ “ХПІ” у теперішній час складається:

Головний редактор
Сокол Є.І., д-р техн. наук, чл.-кор. НАНУ (НТУ “ХПІ”, УкраЇна)
Заст. головного редактора
Марченко А.П., д-р техн. наук, професор (НТУ “ХПІ”, УкраЇна)
Секретар 
Горбунов К.О., канд. техн. наук, доцент (НТУ “ХПІ”, УкраЇна)
Редакційна колегія серії
Відповідальний редактор
Єфімов О. В., д-р техн. наук, професор (НТУ “ХПІ”, УкраЇна)
Відповідальний секретар
Литвиненко О.О., канд. техн. наук, професор (НТУ «ХПІ», Україна)

Члени редколегії:

 • Водка О. О., канд. техн. наук, доцент (НТУ «ХПІ», Україна);
 • Гнесін В.І., д-р техн. наук, професор (ІПМаш НАНУ, УкраЇна);
 • Каверцев В. Л., канд. техн. наук, доцент (НТУ «ХПІ», Україна);
 • Колодяжна Л. В., д-р техн. наук, професор (ІПМаш НАНУ, УкраЇна);
 • Ligrani P., д-р техн. наук, професор (University of Alabama in Huntsville (USA);
 • Matas R., канд. техн. наук (Universsty of West Bohemia in Plzen, Czech);
 • Мних А. С., д-р техн. наук, доцент (Запорізький Національний
  Університет, Україна);
 • Nick S., д-р  техн. наук, професор (Cardiff University, UK);
 • Островерхов М. Я., д-р  техн. наук, професор (НТУУ «КПІ», Україна);
 • Пилипенко М. М., д-р  техн. наук, професор (Національний науковий центр Харківський фізико-технічний інститут» НАН України);
 • Rzandkowski R., д-р техн. наук, професор (Institute flow maachines PAN, Poland);
 • Ромашов Ю. В., д-р техн. наук, професор (НТУ «ХПІ», Україна);
 • Сербін С. І., д-р техн. наук, професор (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна);
 • Туз В. О., д-р техн. наук, професор (НТУУ «КПІ», Україна);
 • Усатий О. П., д-р техн. наук, професор (НТУ «ХПІ», Україна);
 • Чередніченко О. К., канд. техн. наук, доцент (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна);
 • Черноусенко О. Ю., д-р техн. наук, професор (НТУУ «КПІ», Україна);
 • Шубенко О. Л., д-р техн. наук, професор, чл.-кор. НАНУ (ІПМаш НАНУ, Україна).