Випуск №11 за 2014 рік

Конденсаційно-теплофікаційна паротурбінна установка КТ-100-6,7 для будівництва ДПЕБ з РУ СВБР-100

;;;;

5
15
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
11
2078-774X

Розробка проточної частини ЦСТ парових турбін Т-125/150-12,8 на основі використання сучасних комп’ютерних технологій

;;;;;;;

16
29
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
11
2078-774X

Вплив способу збереження пропускної здатності направляючої решітки на результати просторової оптимізації

;;;

31
35
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
11
2078-774X

Про аеродинамічну ефективність решіток профілей соплових лопаток потужних парових турбін

;;;;;;;

36
43
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
11
2078-774X

Вплив парціального підводу у триступеневому відсіку осьового компресора на нестаціонарні навантаження та коливання робочих лопаток

;;;;

44
53
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
11
2078-774X

Двоструменеве плівкове охолодження плоскої поверхні: вплив зовнішньої турбулентності

;;;;

54
61
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
11
2078-774X

Фізичні особливості інтенсифікації теплообміну для середовищ з високими числами Прандтля в області переходу від ламінарного до турбулентного режиму течії

;;;

62
72
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
11
2078-774X

Про облік температурного фактора в розрахунках охолодження газових турбін

;;

73
82
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
11
2078-774X

CFD-моделювання плівкового охолодження пластини зі вхідною циліндричною ділянкою

;

83
90
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
11
2078-774X

Розробка методів розрахунку характеристик нестаціонарного робочого процесу в низькоемісійних камерах згоряння ГТД

;;;;;

91
95
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
11
2078-774X

Використання апріорної інформації при синтезі моделей запуску

;;;

96
104
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
11
2078-774X

Особливості методики розрахунку регулюючих клапанів, що працюють на закипаючої воді, для підігрівачів високого тиску вітчизняних і зарубіжних АЕС

;;;;;

105
109
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
11
2078-774X

Дослідження та аналіз використання програмного комплексу FlowVision HPC при розрахунку характеристик струминно-реактивної турбіни

;;;

110
117
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
11
2078-774X

Співставлення 2D- та 3D розрахункових моделей оцінки залишкового ресурсу високотемпературних елементів парової турбіни

;

118
125
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
11
2078-774X

Оцінка повзучості корпусу регулюючого клапану парової турбіни К-325

;;

126
132
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
11
2078-774X

Ресурс парової турбіни

;;

133
139
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
11
2078-774X

Про вібраційні характеристики статорів потужних

;;;;

140
145
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
11
2078-774X

Застосування блочно ієрархічного підходу до проектування і оптимізації системи ВРА для відцентрового компресора

;;

146
154
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
11
2078-774X

До питання формування алгоритму діагностування технічного стану парокомпрессионних холодильних машин

;;;;

155
160
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
11
2078-774X

Новий підхід до розвязання зворотної задачі відцентрового

;;;

161
169
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
11
2078-774X

Аналіз шляхів утилізації тепла димових газів котлів маневрових енергоблоків ТЕС

;;;

170
176
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
11
2078-774X

Дослідження охолодження в’язких нафтопродуктів протягом їх зберігання та транспортування в залізничних цистернах

;;

177
181
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
11
2078-774X