Випуск №12 за 2013 рік

Підвищення точності формальної макромоделі при плануванні експерименту

;;;

5
9
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Розпаралелювання обчислень при розрахунку течій в’язкого газу в турбомашинах

;;;

10
16
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Підвищення економічності турбоустановок ТЕС і ТЕЦ України в умовах енергоринку

;;

17
23
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Реалізація каскадних теплових схем із застосуванням турбін на низькокиплячих робочих тілах

;;;;

24
29
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Аеродинамічні дослідження ділянки вихідного дифузора турбіни зі спеціальним вдувом потоку

;;;;

30
35
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Дослідження характеристики струминно-реактивної турбіни за допомогою програмного комплексу FlowVision

;;;

36
42
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Оптимізація параметричної моделі вхідного регулюючого апарату відцентрового компресора

;;

43
49
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Діагностика сривних режимів відцентрового компресора

;;;

50
54
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Адаптація моделі турбулентності при моделюванні плівкового охолодження плоскої пластини при вдутті через один ряд циліндричних отворів у сферичних поглибленнях

;;;;;

55
62
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Газотурбінна надбудова енергоблоків До-300-240

;;;

63
68
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Оптимізація системи охолодження робочої лопатки енергетичної газової турбіни

;;

69
76
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Розрахунок теплообміну в горизонтальних мережевих підігрівниках з урахуванням компонування трубних пучків

;;

77
82
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Аналіз можливості закидання вологи в турбіну з змішує ПНД при аварійному скиданні навантаження турбоустановки

;;;;

83
95
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Високотемпературна парова надбудова енергоблоків потужністю 300 МВт, як спосіб створення пікової потужності

;;;

96
99
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Пошкодженість і остаточний ресурс стопорних клапанів ЦВТ і ЦСТ парової турбіни К-800-240 Слов’янської ТЕС

;

100
106
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Особливості подовження терміну експлуатації парових турбін при напрацювання, значно перевищують парковий ресурс

;;

107
113
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Ремонт роторів парових турбін в умовах ЗАТ «Уральський турбінний завод»

;;;

114
119
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Поліпшення рівномірності розподілу напружень в ялинкових хвостових з’єднаннях робочих лопаток турбін

;;;;

120
127
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Оцінка налаштування параметрів опори з керованим зміною квазинулевой жорсткості на величину критичної кутової швидкості жорсткого ротора

;;;

128
133
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

До визначення моменту опору диска турбомашини при видатковому перебігу в ущільненої придисковой порожнини

;;

134
138
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Низькочастотні пульсації тиску в гидротурбинах, індуковані вихровим джгутом

;;

139
144
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Модернізація холодильної машини на основі термоэкономического підходу

;;;

145
150
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X