Випуск №12 за 2014 рік

Метод просторової оптимізації ступеня осевої турбіни з урахуванням обтікання турбінних профілів і периферійної витоки

;;

5
11
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Дослідження аеродинамічних і енергетичних характеристик вихлопного відсіку ЦНТ «ступінь-дифузор»

;;;;;

12
20
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Визначення параметрів за напіввідкритим робочим колесом відцентрового компресорного ступеня з урахуванням втрат на тертя диску й перетікання в зазорі між корпусом і торцями лопаток

;;;

21
24
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Оптимізація малорозмірних газотурбінних двигунів

;;;

25
28
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Дослідження робочих процесів камери згоряння ГТД із застосуванням RQL-технології спалювання синтетичного газу

;;

29
33
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Раціональний розподіл теплового навантаження в теплофікаційної установці турбіни Т-100/120-130

;;;;

34
37
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

вняння нерозривності для течії в шарі змінної товщини на поверхні S2

;;

38
41
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Задачі проектування систем парового охолодження газових турбін

;;;

42
48
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Фактори інтенсифікації теплообміну в трубі з завихрювачем часткової закрутки потоку

;;

49
53
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Розробка термічних деаераторів підвищеного тиску для турбоустановок енергоблоків АЕС потужністю 1200 МВт

;;;;;

54
60
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Розрахункове і експериментальне дослідження стійкої роботи змішуючих ПНТ для ТЕС і АЕС

;;;;

61
68
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Аналіз работоспроможності радіальних підшипників ковзання турбомашин на водяній мастильній рідині

;;;

69
76
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Оптимізація періодичності ремонтів обладнання енергооб’єктів з врахуванням фактора старіння

;;

77
82
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Математичне моделювання і ідентифікація фактичних теплових втрат через пошкоджену ізоляцію трубопроводів теплотрас

;;;

83
89
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Модель енергозберігаючого управління нагнітачами теплових електростанцій

;;;

90
97
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Моделювання впливу явищ повзучості на напружено-деформований стан високонапряженних елементів парових турбін

;;;;

98
103
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Мобільні засоби оцінки вібраційного стану енергетичних агрегатів

;;;;

104
110
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Вплив окружної нерівномірності властивостей матеріалу на неосесиметричне деформування ротора турбіни

;;;

111
115
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Методи та засоби зниження невизначеностей оцінювання інтенсивності теплообміну в складних сумішах

;;;

116
126
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Визначення геометричних параметрів ущільнювальних вузлів турбогенераторів з водневим охолодженням

;;;

127
130
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Ідентифікація кількісного складу невідомого газоподібного пального та його продуктів згоряння на основі вимірювання технологічних параметрів процесу спалювання палива

;;;

131
141
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Науково-технічні основи теплоенергетичних процесів термовакуумної сушки вуглецевих матеріалів

;;;

142
149
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Метод визначення ефективності роботи системи централізованого теплопостачання з тепловим пунктом

;;

150
155
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Системи опалення на базі відпрацьованих мастил

;;

159
162
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Режими течії двофазових сумішей у проточному барботажному шарі утилізатора теплоти відхідних газів

;

163
170
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X

Дослідження роботи системи комбінованого теплопостачання навчального корпусу із застосуванням ексергоекономічного аналізу

;;;

156
158
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
12
2078-774X