Випуск №13 за 2013 рік

Чисельний аналіз нестаціонарних навантажень і коливань лопаток компресорної щаблі в тривимірному потоці в’язкого газу з урахуванням протікання в радіальному зазорі

;;;

5
17
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Верифікація чисельного розрахунку роботи ступеня осьової турбіни з урахуванням периферійної протікання

;;

18
23
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Багатоцільова оптимізація систем управління паровою турбіною К-1000-60/1500 на основі векторної цільової функції

;;;

24
29
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Моделювання потоку робочого середовища в зазорі між диском та нерухомою стінкою

;;;

30
33
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Дослідження прикореневої зони робочої лопатки турбіни

;;;;

34
37
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Чисельне моделювання багатовимірних стисливих течій за допомогою методу Ньютона

;;

38
46
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Експериментальне визначення динамічних характеристик корпусів ЦНТ турбін «стрижневого» типу і аналіз їх демпфуючих властивостей

;;;

47
55
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Критерії, що визначають довговічність високотемпературних роторів парових турбін

;;

56
62
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Чисельне моделювання теплового стану укриття газотурбінного двигуна для приводу газоперекачувального агрегату

;;

63
72
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Система глибокої утилізації теплоти газів, що йдуть з котельних агрегатів

;;;

73
80
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Ізотермічні дослідження модулів пальникових пристроїв на основі струменево-нішевих систем

;;

81
88
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Порівняльний аналіз способів газифікації вугілля різного морфологічного складу

;;

89
93
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Про оптимальні умови роботи теплонасосних систем опалення при використанні поновлюваних джерел теплоти

;;

94
103
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Обґрунтування варіантів реконструкції системи теплопостачання житлового масиву з використанням математичного моделювання теплових втрат при транспортуванні теплоносія

;;;

104
109
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Прогнозування режимних параметрів теплоносіїв регенеративних доменних повітронагрівачів для розрахунків теплоутилізатора димових газів

;;;

116
124
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Дослідження та відновлення функції тепловиділення в вузлах тертя за температурними даними

;;

125
130
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Динаміка зміни якості твердого палива, що надходить на ТЕС

;

131
135
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Методи інтенсифікації процесів розрядки в каналах акумуляторів тепла на основі твердих матеріалів

;;

136
139
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Методика прогнозирования ресурса болтовых соединений рабочих колес гидротурбин

;;

140
148
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

До одновимірної теорії ідеальної ступеня осьової турбіни

;

149
156
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Вибір раціональних геометричних параметрів елемента електричного теплового акумулятора

;;

110
115
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X