Випуск №13 за 2014 рік

Методологія об’єктно-орієнтованої комплексної оптимізації проточних частин потужних парових турбін з урахуванням змінного режиму роботи

;;;

5
10
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Комбінований протиерозійний захист робочих лопаток останніх ступенів потужних парових турбін

;;;;;;

11
20
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Дискретний підхід до опису крупнодисперсної вологи при визначенні механічних втрат в останньому ступені ЦНТ вологопарових турбін

;;

21
28
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Модернізація системи регенерації турбоустановки при роботі на зниженому навантаженні енергоблока 300 МВт з бездеаераторною тепловою схемою

;;;;;;;

29
34
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Розрахунок турбінного ступеня по зазорах, як рішення обернених аеродинамічних задач у вільних кільцевих каналах

;;;

35
38
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Автоматизована оцінка спрацювання ресурсу високотемпературного ротора турбіни

;;;;;

39
45
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Сучасні методи термоекономічного аналізу та діагностики холодильних машин та теплових насосів

;;;;

46
54
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Доцільність застосування методу зворотного формування температурної нерівномірності для роз’ємних корпусів циліндрів парових турбін

;;;

55
60
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Дослідження багатофазних ежекторів

;;;

72
76
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Вимірювання осьових газових навантажень, діючих на ротор відцентрового компресора з магнітними підшипниками

;;

77
81
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Критерії оптимізації турбокомпаундних транспортних двигунів

;;

82
84
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Визначення ефективності зниження викидів оксидів азоту системою ступеневого спалювання вугілля котла ТПП-312 блоку № 6 ДТЕК Ладижинська ТЕС

;;

85
91
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Математична модель горизонтального парогенератора типу ПГВ-1000 енергоблоку АЕС з ВВЕР

;;;;;

92
102
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Геліоколектор гарячого водопостачання і вентиляції

;;;

103
107
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Методика і результати ексергетичного аналізу різних схем енергоустановок на біогазі

;;;;

115
121
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Когенераційна система виробництва та споживання біогазу

;

122
128
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Вплив жорсткості елементів водяній камери конденсатора парової турбіни на відгук від динамічного впливу

;;;

147
155
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Рівняння гідроагрегата як елемента САР з урахуванням універсальної характеристики гідротурбіни

;;;

169
176
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Проектування багатоступеневих відцентрових насосів на основі розв’язання оберненої та прямої гідродинамічної задачі

;;

61
71
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Поліпшення енергозбереження у транспортних газотурбінних двигунах застосуванням каскадних трансформаторів

;

162
168
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Оптимізація внутрішньоблокових технологічних процесів теплової електростанції

;;;

129
138
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Ефективний метод аналізу динаміки двоходового пластинчастого теплообмінного апарату

;;

108
114
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Показники роботи протитискової турбіни ПР-6-35/5/1,2 в системах теплофікації

;;;

139
146
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X

Оцінка і аналіз теплових параметрів твердих теплоакумулююча елементів в режимі заряду і віддачі тепла електричного теплового акумулятора

;

156
161
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
13
2078-774X