Випуск №14 за 2013 рік

Просторова оптимізація лопатки прямий турбінної решітки із зміною профілю по висоті

;;;

5
10
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
14
2078-774X

До розрахунку втрат у проточних частинах турбомашин

;;

11
18
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
14
2078-774X

Аналіз перебігу пари через сито регулюючого клапана парової турбіни К-325 на стаціонарному режимі роботи

;;

19
23
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
14
2078-774X

Вплив катодної поляризації сталевий поверхні в парокапельном потоці на зміну її мікротвердості

;;;

24
34
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
14
2078-774X

Робота турбінної ступені в компресорному режимі

;;;;;;

35
42
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
14
2078-774X

Потік через обертову ґрати осьової турбомашини на довільній поверхні S1

;

43
48
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
14
2078-774X

Метод оптимізації газодинамічних характеристик осерадиальной компресорної щаблі з вхідним регулює апаратом

;;

49
53
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
14
2078-774X

Комплексна схема оцінювання залишового ресурсу роторів парових турбін великої потужності

;;

54
61
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
14
2078-774X

Метод визначення ресурсу експлуатації і показників довговічності елементів конструкцій теплових та ядерних енергоустановок

;

62
71
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
14
2078-774X

Чисельне дослідження просторового потоку у проточній частині капсульного гідроагрегату за допомогою програмного комплексу FlowVision

;;;

72
78
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
14
2078-774X

Поліпшення робочого процесу гідроагрегату листозгинальні преса шляхом синтезу нелінійного перетворювача

;;;;;

79
88
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
14
2078-774X

Автоматизоване проектування робочого колеса відцентрового насоса

;;;

89
95
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
14
2078-774X

Характеристики роботи пило-вугільних котлів високого тиску, що працюють на українському вугіллі, та перспективи їх переобладнання шляхом встановлення газоплотных топок та інших інноваційних рішень

;;;;;

96
101
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
14
2078-774X

Результати випробувань теплообмінного пристрою з поліпшеними експлуатаційними характеристиками для турбогенераторів з повітряною системою охолодження

;;;

102
107
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
14
2078-774X

До питання розрахунку надійності гидропневмоагрегатов

;

108
112
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
14
2078-774X

Алгоритм реалізації схем гідропневмоавтоматики

;

113
117
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
14
2078-774X

Аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів України та їх раціонального використання

;;

118
126
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
14
2078-774X

Підтримка акумулювання на рівні прийняття рішень

;

127
133
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
14
2078-774X

Фізична модель процесів в теплогенераторі піролізного типу

;

134
141
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
14
2078-774X

Визначення надійності теплопостачання житлового масиву на основі системного математичного моделювання теплогідравлічних процесів

;;;

142
146
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
14
2078-774X