Випуск №15 за 2015 рік

Розробка проточної частини ЦВСТ парової турбіни К-1250 на основі методів розрахунку тривимірних в’язких течій

;;;;

7
16
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
15
2078-774X

Особливості вибору геометричних кутів входу та кутів встановлення в задачах оптимального проектування осьових турбін

;;;

17
22
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
15
2078-774X

Дослідження течії в лабіринтовому ущільненні

;;

23
31
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
15
2078-774X

Аеропружні коливання лопаткового вінця турбомашини у тривимірному потоці в’язкого газу

;;;;

32
40
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
15
2078-774X

Дослідження аеродинамічних і енергетичних характеристик вихлопного відсіку ЦНТ

;;;;;

41
49
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
15
2078-774X

Порівняння розрахункових та експериментальних даних напружено-деформованого стану елементів турбіни К-200-130

;

50
55
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
15
2078-774X

Перспективні способи плівкового охолодження: вплив прискорення основного потоку

;;;;;

56
62
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
15
2078-774X

Комплексний метод розрахунку систем охолодження роторів газових турбін

;;;;

63
68
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
15
2078-774X

Вплив орієнтації рядів отворів на циліндричній ділянці вхідної кромки на ефективність плівкового охолодження

;;;

69
75
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
15
2078-774X

Методи проектування турбін осьового типу для когенераційної установки ORC, яка використовує в якості робочого тіла силікатне масло

;;;;;;

86
100
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
15
2078-774X

Про вплив на характеристики вихідних дифузорів числа Маха за останнім ступенем турбіни

;;;;

101
105
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
15
2078-774X

Багатокритеріальний синтез систем керування енергоблоку АЕС з використанням лабораторії методів оптимізації OPTLAB

;;;;

106
111
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
15
2078-774X

Огляд методик аналізу теплового стану ротора турбогенератора з безпосереднім охолодженням воднем

;;;

112
117
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
15
2078-774X

Розширення діапазону стійкої роботи ступеня відцентрового компресора завдяки вдуву робочого середовища у безлопатковому дифузорі

;;

118
125
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
15
2078-774X

Досвід розрахунку течії газу в ступенях відцентрових компресорів у програмному комплексі ANSYS CFX з урахуванням реальних властивостей стисливого середовища

;;

126
130
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
15
2078-774X

Розрахунково-експериментальне дослідження впливу немодельних змін в геометрії проточної частини середньовитратного ступеня відцентрового компресора

;;;

131
140
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
15
2078-774X

Дослідження напруженого стану валопроводів турбін при коротких замиканнях

;

141
145
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
15
2078-774X

Дослідження можливості використання існуючого вузла статор – спіральна камера турбіни РО230/821 для умов експлуатації насос-турбіни ОРО230-В-221

;

146
150
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
15
2078-774X

Підвищення надійності експлуатації живильних насосів деаераційних установок паротурбінних блоків електростанцій

;;

151
155
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
15
2078-774X

Впровадження енергоефективних рішень із використанням місцевих та відновлювальних джерел енергії при теплозабезпеченні навчальних закладів в умовах України

;

156
165
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
15
2078-774X

Охолодження парових турбін

;

76
85
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
15
2078-774X