Випуск №16 за 2015 рік

Дослідження аеродинамічних і енергетичних характеристик вихлопного відсіку ЦНТ у діапазоні режимів

;;;;;

5
13
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
16
2078-774X

Дослідження особливостей робочого процесу камери згоряння ГТД потужністю 2,5 МВт, що працює на синтез-газі

;;;

14
18
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
16
2078-774X

Вплив ККД елементів блоку перетворювання енергії на ефективність циклу модульної ЯЕУ з газоохолоджувальним гелієвим реактором

;;;

19
25
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
16
2078-774X

Діагностування термонапруженого стану і оцінка спрацювання ресурсу роторів високого та середнього тиску турбіни Т-250/300-240

;;;;

32
37
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
16
2078-774X

Дослідження вібронапруженого стану елементів ГТД з використанням високотемпературних плівкових тензорезисторів

;;;;

38
43
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
16
2078-774X

CFD моделювання горіння гасу при різних початкових умовах та діаметрах капель палива

;

54
66
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
16
2078-774X

Методи проектування турбін радіально-осевого типу для когенереційної установки ORC, що використовує в якості робочого тіла силікатне масло (MDM)

;;;;;;

67
77
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
16
2078-774X

Перспективи застосування гідропарових турбін при освоєнні низькопотенційного тепла промислових і природних вод

;;

82
88
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
16
2078-774X

Вплив поздовжньої теплопровідності на динамічні і статичні характеристики пластинчастих теплообмінних апаратів

;;;

89
96
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
16
2078-774X

Порівняльний аналіз термоекономічних моделей парокомпресійної теплонасосної установки

;

97
107
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
16
2078-774X

Особливості теплообміну в зазорі між ободом діафрагми і корпусом турбіни

;;;

112
116
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
16
2078-774X

Аналіз методів та моделей оптимального розподілення навантажень між енергогенеруючими об’єтами

;;;;;

117
123
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
16
2078-774X

Розробка математичної моделі регенеративних теплообмінників систем енерго- і теплопостачання високотемпературних теплотехнологічних агрегатів

;;;;;

124
131
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
16
2078-774X

Чисельне дослідження явища сепарації повної температури у потоках стисливої рідини

;;

132
140
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
16
2078-774X

Теплові втрати трубопроводами мікрорайонної опалювальної мережі в умовах зміни теплового навантаження будівель

;;;

154
156
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
16
2078-774X

Дослідження можливостей енергозбереження у технології виробництва залізобетону

;;

157
161
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
16
2078-774X

Управління ресурсом корпусних деталей парових турбін

;;

26
31
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
16
2078-774X

Модернізація програмного комплексу DNA для розрахунку теплових схем ПТУ

;;;

44
49
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
16
2078-774X

Теплообмін та гідродинамічний опір при поперечному обтіканні повітрям першого ряду пучка труб з сферичними заглибленнями

;;;;

50
53
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
16
2078-774X

Течія без осевої симетрії крізь решітку турбомашини, що обертається, на поверхні S2

;;

78
81
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
16
2078-774X

Оптимальна потужність теплового насосу у комбінованих системах теплопостачання для південного регіону України

;;;

108
111
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
16
2078-774X

Підвищення економічності паливовикористання в промислових печах

;;;

141
146
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
16
2078-774X

Математичне моделювання течії середовища через лабіринтове ущільнення турбомашини

;;;

147
153
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
16
2078-774X