Випуск №17 за 2015 рік

Розробка та апробація комплексного методу оптимізації ступені осьової турбіни

;;;

5
12
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
17
2078-774X

Особливості формування поля температур в стабілізаторние горілчаних пристроях при мікродифузійні спалюванні газу

;;;;;

13
20
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
17
2078-774X

Аналіз характеристик блоково-комплектної турбокомпресорної установки з газотурбінним приводом на основі її комплексної математичної моделі

;;

21
33
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
17
2078-774X

Ефективність зниження викидів оксидів азоту системою ступеневого спалювання вугілля котла ТПП-312 БЛОКУ № 6 ДТЕК Ладижинська ТЕС на основних режимах навантаження

;;

34
39
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
17
2078-774X

Вплив дійсних режимів роботи теплофікаційної турбіни Т-100/120-130 на відпуск тепла й електроенергії

;;;;

40
43
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
17
2078-774X

Дослідження енергетичних характеристик плазмового генератора для стабілізації термо-акустичних процесів в камерах згоряння

;;;

44
48
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
17
2078-774X

Удосконалення аеродинамічних трактів парогазової установки

;;;;

49
52
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
17
2078-774X

Критичні стискаючі сили і форми втрати стійкості напрямних каналів тепловиділяючих збірок ядерних реакторів ВВЕР-1000

;;;

53
56
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
17
2078-774X

Теплогідравлічна ефективність різних способів закрутки потоку

;

57
60
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
17
2078-774X

Спалювання важких рідких вуглеводнів у теплогенераторі з гнотовим пальником у вихровому рециркулюючому потоці

;

61
67
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
17
2078-774X

Оптимальні параметри дифузорів трактів відборів парових турбін

;;

68
74
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
17
2078-774X

Застосування комбінованої програми регулювання для турбоустановок великої потужності з сопловим паророзподілом

;;

75
80
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
17
2078-774X

Перемінний режим експлуатації системи глибокої утилізації теплоти газів, що відводяться з котла

;;;;

81
87
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
17
2078-774X

Методика та результати дослідження теплообміну при різному орієнтуванні високотемпературної поверхні, яка охолоджується диспергованою водою

;

88
90
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
17
2078-774X

Прецизійна система автоматичного регулювання гідротурбіни

;;;

91
96
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
17
2078-774X

Моделювання режиму переривчастого опалення комбінованої системи теплопостачання із тепловим насосом

;;;

97
102
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
17
2078-774X

Підігрів компонентів горіння та інтенсифікація роботи печей

;;;

103
110
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
17
2078-774X

Методико-алгоритмічне забезпечення функціонування мобільного комплексу з оцінки вібраційного стану енергетичних агрегатів

;

111
116
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
17
2078-774X

Оптимально-раціональне проектування елементів головних передач силових енергетичних машин

;;;

117
124
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
17
2078-774X

Особливості конструкції та методика теплового розрахунку контактного утилізатора теплоти відхідних газів із проточним барботажним шаром

;

125
134
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
17
2078-774X

Комплексне моделювання біогазової установки у складі когенераційної системи

;;

135
142
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
17
2078-774X

Оптимізація теплових витрат при виробництві залізобетонних виробів у період ізотермічної витримки в установці ямного типу

;;

143
146
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
17
2078-774X

Можливості підвищення енергоефективності теплових мереж шляхом впровадження когенерації

;;;;

147
155
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
17
2078-774X

Аналіз основних способів термомодернізації будівель та методика їх впровадження

;;;

156
160
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
17
2078-774X