Випуск №5 за 2011 рік

Комбінаторний алгоритм управління регулюючими клапанами системи соплового паророзподілення

;;

5
14
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
5
2078-774X

Аеропружних взаємодія лопаткових вінців в п’ятиступінчастою осьовому компресорі в тривимірному потоці ідеального газу

;;

15
24
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
5
2078-774X

Розвиток комплексу програм розрахунку тривимірних течій в’язкого стиснення газу в лопаткових апаратах турбомашин

;;;;;

25
32
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
5
2078-774X

Використання системи рівнянь термодинамічних властивостей води і водяної пари IAPWS-95 при розрахунках тривимірних в’язких течій у проточних частинах парових турбін

;;

33
39
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
5
2078-774X

Алгоритм оптимального проектування сопловой решітки осьової турбіни за допомогою аеродинамічної оберненої задачі

;

40
44
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
5
2078-774X

Чисельне дослідження впливу форми передньої кромки на ефективність турбінної решітки

;;;

45
50
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
5
2078-774X

До питання про оптимізацію форми плоских турбінних профілів

;;;;

51
54
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
5
2078-774X

Особливості структури парового потоку в периферійній зоні сучасної останньому щаблі ЦНТ

;;;

55
59
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
5
2078-774X

Споживання енергії турбінної щаблем при маловитратних режимах роботи

;;;;;

60
63
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
5
2078-774X

Продовження експлуатації роторів парових турбін 200 МВт на базі діаграми тривалої міцності сталі з напрацюванням понад паркового ресурсу

;;

64
70
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
5
2078-774X

Аналіз причин вичерпання ресурсу парової турбіни

;;;;

71
75
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
5
2078-774X

Визначення підвищення економічності роботи турбоустановки при утилізації тепла мінімального пропуску пари в конденсатор за допомогою парокомпрессионного теплового насоса

;

76
82
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
5
2078-774X

Досвід робіт з енергозбереження з використанням парових турбін малої потужності

;

83
89
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
5
2078-774X

Зіставлення результатів чисельного і фізичного дослідження вхідного регулюючого апарату відцентрового компресора

;;

90
94
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
5
2078-774X

Розробка конвективной системи охолодження камери згоряння газотурбінного двигуна потужністю 25 МВт

;;

95
100
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
5
2078-774X

Прогнозування нестійких режимів роботи ГТД

;;;

101
104
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
5
2078-774X

Перехідні характеристики двоходового трубчастого теплообмінного апарату

;;;

105
108
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
5
2078-774X

Теоретичні та експериментальні дослідження теплообмінних процесів в пластинчастому випарнику

;;;;

109
117
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
5
2078-774X

Теплообмін при імпульсної подачі диспергованої води на високотемпературну поверхню

;

118
120
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
5
2078-774X

Математичне моделювання теплових процесів при поверхневому зміцненні елементів конструкцій

;;;;

121
128
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
5
2078-774X

Алгоритм розрахунку кількісних показників безвідмовності в системах гідропневмоагрегати на етапі їх синтезу

;

129
135
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
5
2078-774X