Випуск №6 за 2011 рік

Проблеми створення останніх ступенів парових турбін великої потужності

;;;

5
13
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
6
2078-774X

Моделювання ламінарно-турбулентного переходу в компресорній решітці

;;

14
18
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
6
2078-774X

Дослідження впливу параметрів моделі турбулентності на результати CFD розрахунку турбінної решітки при різних кутах атаки

;;;

19
23
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
6
2078-774X

Метод розрахунку течії в осерадиальных кільцевих каналах

;;;

24
27
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
6
2078-774X

Вплив підігріву теплоносія на тепловіддачу в каналах систем охолодження

;;;

28
33
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
6
2078-774X

Аналіз теплової схеми і теплових навантажень Чернігівської ТЕЦ в умовах зниження потреби у виробничому парі та обґрунтування встановлення приключенной турбіни, що працює від промислових відборів інших турбін

;;;;

34
38
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
6
2078-774X

Аналіз впливу різних факторів на ефективність процесу деаерації і розміри деаератора

;;;

39
42
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
6
2078-774X

Вплив зміни геометричних параметрів на розміри ПВД і ефективність його роботи

;;

43
46
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
6
2078-774X

Зниження нерівномірності розподілу напружень в багато опорних хвостових з’єднаннях робочих лопаток турбін

;;

47
53
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
6
2078-774X

Пружна система квазинулевой жорсткості опор підшипників

;;

54
59
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
6
2078-774X

Удосконалювання гідравлічних характеристик камер згоряння ГТД методами обчислювальної аерогідродинаміці та оптимізації

;;

60
68
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
6
2078-774X

Поділ потоку в спіральній камері відцентрової турбомашини

;

69
76
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
6
2078-774X

Термодинамічна оптимізація зразкових циклів деяких схем ГТУ та ПГУ

;

77
87
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
6
2078-774X

Принципи і моделі енергозберігаючого автоматизованого управління режимами роботи конденсаторів парових турбін теплових і атомних електростанцій

;;;;

88
91
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
6
2078-774X

Розрахунково-експериментальне визначення теплофізичних характеристик матеріалів при екстремальних теплових впливах

;;;;

92
101
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
6
2078-774X

Експериментальне дослідження тепломасопереносу в шарі металогідридів з теплопередавальною матрицею

;;

102
105
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
6
2078-774X

Про оптимальному використанні матеріалів і зниження масогабаритних показників торцевої зони неактивних частин турбогенераторів

;;;

106
112
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
6
2078-774X

Математичне моделювання дисипативного розігріву і визначення температурних полів елементів конструкцій при циклічному навантаженні

;;;;

113
120
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
6
2078-774X

Використання скидного тепла в системі автономного теплопостачання житлових будинків

;;

121
125
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
6
2078-774X

Перспективи використання скидних вод для теплопостачання

;;

126
131
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
6
2078-774X