Випуск №7 за 2012 рік

Турбіни нового покоління потужністю 540…600 МВт для блоків теплових електричних станцій що поставляються ВАТ «Турбоатом» натомість відпрацювали свій ресурс До турбін-500-240-2

;;;

6
15
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

Розвиток методу розрахунку тривимірних відривних течій у проточній частині компресора

;;

16
23
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

Чисельний розрахунок впливу удару на робочу лопатку при роботі в ступені

;;;

24
28
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

Нестаціонарні сили та пружні коливання робочих лопаток осьового компресора при парціальному підводі

;;;

29
38
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

Оцінка можливості застосування поворотних лопаток направляючого апарату ступенів осьового та радіально-осьового типів ЦВТ для регулювання режиму роботи парової турбіни К-325-23,5

;;

39
48
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

Оцінка впливу міжвінцевого зазору на ефективність регулюючої щаблі на змінному режимі

;;;;

49
53
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

Вплив кута виходу потоку з сопловой решітки та режиму роботи турбіни на втрати від витоку через радіальний зазор

;;;;;

54
59
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

Аналіз ефективності визначення значень коефіцієнтів тепловіддачі на зовнішній поверхні лопатки з урахуванням індивідуальних характеристик газотурбінного двигуна

;;

60
66
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

Застосування моновальной конструкції «ЗСУ-генератор» у якості заміни класичним допоміжних силових установок для «електричного літака»

;

67
69
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

Міцність высоконапряженных елементів парової турбіни

;;;;

70
75
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

Каплеударная ерозія лопаткових апаратів парових турбін. Прогнозування і методи захисту

;;

76
87
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

Електрофізичні аспекти каплеударного руйнування елементів проточної частини парових турбін

;;;

88
96
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

Розробка фізичних принципів визначення концентрації гетерогенних зардышей конденсації у розширюється в двофазній області парі

;;

97
103
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

Оцінка пошкодження і залишкового ресурсу високотемпературних корпусів парової турбіни К-800-240 Слов’янської ТЕС

;

104
111
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

Про вплив кута скосу опорних поверхонь зубців хвостових з’єднань лопаток турбін на характер їх напруженого стану

;;;;

112
116
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

Застосування турбоприводу живильного насосу на енергоблоках 150-200 МВт ТЕС

;;;

117
123
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

Удосконалення стаціонарної газотурбінної установки вибором раціональних параметрів регенератора-повітропідігрівника

;;

124
128
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

Еколого-енергетичні аспекти перекладу діючих холодильних машин і теплових насосів на сучасні холодоагенти

;;;;

129
134
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

Вплив параметрів підшипників ковзання на області динамічної нестійкості роторів

;;

135
143
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

Вплив стисливості робочого середовища на перебіг в каналах зі змінною витратою

;

144
150
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

Аналіз втрат енергії в високонапірних радіально-осьових гідротурбін обумовлених характерними особливостями структури потоку в проточній частині

;;;;;

151
159
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

До питання діагностики гідроагрегатів

;;;;;

160
164
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

Оцінка параметричних зв’язків масогабаритних параметрів турбогенераторів з рівнем трудомісткості їх виробництва

;;;

165
169
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

Розробка та аналіз схем високоефективних водневих енергоперетворюючих установок

;;

170
173
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

Математичне моделювання лазерного нагрівання тіл з покриттями на основі нелінійного гіперболічного рівняння теплопровідності

;;

174
180
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

До питання синтезу схем гидропневмоагрегатов

;

181
184
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

Дослідження енергоефективності процесу термообробки залізобетонних виробів при застосуванні різних видів енергоносіїв

;;;

185
188
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X

Методика розрахунку термохімічного реактора конверсії метанолу

;;

189
193
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
7
2078-774X