Випуск №8 за 2012 рік

Просторова оптимізація профілю лопатки прямий турбінної решітки

;;;;

6
10
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
8
2078-774X

Дослідження процесів нестаціонарного горіння в камері згоряння ГТД

;;;

11
16
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
8
2078-774X

Інформаційно-інструментальна система для вирішення завдань оптимізації та ідентифікації при проектуванні і доведенні енергетичних установок

;;;;

17
25
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
8
2078-774X

Модернізація конденсаторів турбоустановок К-1000-60 / 1500-2М Ростовської та Балаковської АЕС шляхом заміни матеріалу трубних систем і створення «блочно-модульної» конструкції

;;;

26
35
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
8
2078-774X

Застосування 2D моделей теплопровідності для розрахунку температури охолоджуваних деталей газових турбін

;;;

36
41
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
8
2078-774X

Оцінка необхідної кількості водяної пари для конвективного охолодження лопаток газової турбіни конвертованого ГТД

;

42
44
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
8
2078-774X

Досвід застосування щіткових ущільнень для поліпшення параметрів авіаційних ГТД і стаціонарних енергоустановок

;;

45
49
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
8
2078-774X

Результати аналізу динамічних характеристик турбіни к-1100-60 / 1500-2М при імпульсних розвантаженнях по командам протиаварійної автоматики електричних мереж

;;

50
58
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
8
2078-774X

Визначення щільності пара в останньому щаблі ЦНД при маловитратних режимах

;;;;;

59
67
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
8
2078-774X

Аналіз оцінки коефіцієнтів концентрації напружень і деформацій у термо розвантажувальних канавках роторів парових турбін

;;

68
75
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
8
2078-774X

Термогазодинамічні характеристики турбодетандера для водородожіжітельной установки з термосорбціонним компресором

;;;

76
81
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
8
2078-774X

Дослідження струменево-реактивної турбіни для турбодетандерного агрегату

;;;

82
90
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
8
2078-774X

Результати тестування методу розрахунку течії в кільцевих каналах

;;;;

91
94
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
8
2078-774X

До вибору критерію оптимального управління енергоблоком ТЕС в пускових режимах

;;;;

95
104
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
8
2078-774X

Сучасна електрогідравлічна система регулювання та захисту парових турбін ЗАТ «Уральський турбінний завод»

;;

105
112
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
8
2078-774X

Визначення ефективності термодинамічних циклів водневих енергоперетворюючих установок

;;

113
116
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
8
2078-774X

Підвищення ефективності автономних систем теплопостачання при використанні в них теплогенераторів конденсаційного типу

;;;

117
125
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
8
2078-774X

Структурна схема організації ремонтних циклів енергоблоків ТЕС і АЕС з урахуванням результатів діагностики обладнання

;;;

126
130
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
8
2078-774X

Математична модель пружної опори з керованою квазінульовою жорсткістю для підшипників високошвидкісних роторних систем

;;;

131
136
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
8
2078-774X

Про поляри плоских дифузорів

;;;

137
142
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
8
2078-774X

Моделювання нестаціонарних течій дисперсних систем з в’язкою дисперсійним середовищем і твердою, сильно неоднорідною дисперсною фазою, несе електричний заряд

;;;

143
149
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
8
2078-774X

Сучасні методи проектування систем тепло- та холодопостачання із застосуванням енергозберігаючого обладнання. практична реалізація проектів

;;;

150
153
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
8
2078-774X

Визначення параметрів теплообміну багатошарових елементів конструкцій

;;;

154
163
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
8
2078-774X

Синтез схеми пневмоагрегати промислового робота

;

164
167
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
8
2078-774X

Вплив змінності погодно-кліматичного чинника на невизначеність при виборі термічного опору огороджувальної конструкції будинку

;

168
177
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
8
2078-774X

Прогнозування температурного стану і терміну служби огорожі ванній скловарної печі

;;;

177
183
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»
8
2078-774X