vestnik.kpi.kharkov.ua - /files/Авторефереты/2009/


[To Parent Directory]

04.06.2013 10:36 266896 Єршова Н.Ю. - Діагностика у системі антикризового управління машинобудівними підприємствами.pdf
05.06.2013 15:07 285973 Андренко П.М. - Розвиток наукових основ проектування апаратів з гідравлічною осциляцією для систем гідроприводів.pdf
05.06.2013 13:36 631325 Андрєєв Ю.М. - Розробка аналітичних комп’ютерних методів аналізу та синтезу динаміки машин.pdf
04.06.2013 10:52 310310 Байрачна Т.М. - Функціональні електролітичні покриття сплавами кобальту та нікелю з вольфрамом.pdf
04.06.2013 10:39 319627 Борцов О.В. - Збільшення швидкості зміни імпульсів напруг і струмів у високовольтних установках.pdf
04.06.2013 10:01 298363 Вернигора Н.К. - Сухі суміші на основі композицій системи для торкрет-мас та бетонів.pdf
04.06.2013 11:19 472273 Воронцова Д.В. - Геометричне моделювання профілів роторно-планетарної машини, узгоджених із зубчатою передачею.pdf
05.06.2013 13:52 355472 Геворкян А.Ю. - Адаптація підприємств машинобудування до умов СОТ.pdf
05.06.2013 13:42 414831 Голик О.В. - Метод оперативного контролю параметрів двошарової поліімідної ізоляції емальдроту в процесі виробництва.pdf
04.06.2013 11:23 255530 Горбатко С.В. - Керамічні суміші в системі для відновлення футерівок скловарних печей.pdf
04.06.2013 11:52 379140 Гречко О.М. - Удосконалення електромагнітних систем вакуумних вимикачів середньої напруги для підвищення термічної стійкості об‘єктів захисту.pdf
04.06.2013 10:43 283282 Гусаковська Т.О. - Управління інтелектуальною власністю підприємства.pdf
05.06.2013 15:05 756804 Данилов Ю.Б. - Науково-практичні основи створення енергосберігаючого теплообміного та випарювального обладнання хімічних виробництв.pdf
04.06.2013 10:33 295067 Дворкін І.В. - Трансформація музейної справи наддніпрянщини у 1805–1920 рр. (за матеріалами Полтавської, Харківської, Чернігівської губерній та м. Києва).pdf
05.06.2013 14:37 275541 Дорошенко Ю.І. - Апаратні та програмні засоби нелінійної цифрової фільтрації на основі деревоподібних структур.pdf
05.06.2013 14:48 250553 Дроздов А.М. - Особливості формування плівок системи С60-Вi під час оса-дження молекулярних та низькоенергетичних іонних потоків.pdf
05.06.2013 14:52 316782 Дроздова Г.А. - Концентраційні фазові переходи в полікристалічних твердих розчинах Bi-Sb.pdf
04.06.2013 10:30 318658 Ель Саєд Абделааль - Розробка інформаційних технологій управління ресурсами комп’ютерних мереж.pdf
04.06.2013 10:14 348612 Естефан П.Х. - Закономірності тепло- масообмінних процесів концентрування розчину хлориду натрію у апараті прямого контакту.pdf
04.06.2013 10:06 354195 Коваленко Т.П. - Засоби управління непрямими витратами машинобудівних підприємств.pdf
05.06.2013 14:41 358105 Колбасін В.О. - Методи та інформаційні технології забезпечення достовірності діалогу з користувачем у системах комп’ютерної телефонії.pdf
04.06.2013 11:37 310728 Косенко А.В. - Організаційно-економічний механізм комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності підприємства.pdf
05.06.2013 13:56 344691 Кучинський В.А. - Ефективність організації систем ремонтно-технічного обслуговування обладнання на машинобудівних підприємствах.pdf
04.06.2013 10:58 344372 Лаврентьєва Л.С. - Управління асортиментом і параметрами продукції у ринкових умовах.pdf
05.06.2013 13:39 490271 Ларін О.О. - Коливання лопаткових вінців робочих коліс парових турбін з детермінованим та випадковим розладом параметрів бандажного зв’язку.pdf
05.06.2013 14:44 291246 Макаров В.О. - Резервне джерело змінної напруги для живлення відповідальних споживачів.pdf
04.06.2013 10:10 1067405 Манойло Ю.О. - Закономірності процесу подрібнення відходів содового виробництва у машині дисмембраторного типу.pdf
04.06.2013 11:15 368324 Манський О.А. - Технологічні аспекти стабілізуючого впливу опромінювання на похідні аміноглікозидів.pdf
04.06.2013 11:12 397570 Миронов К.А. - Удосконалення проточних частин радіально-осьових гідротурбін на основі математичного моделювання.pdf
04.06.2013 10:03 262985 Міненко Д.О. - Підвищення ефективності обробки отворів на багатоцільових верстатах.pdf
04.06.2013 11:35 234256 Міщенко І.В. - Обмеження права приватної власності на житло.pdf
04.06.2013 11:29 521154 Нікуліна О.М. - Багатокритеріальний параметричний синтез систем автоматичного керування реакторної установки АЕС.pdf
05.06.2013 14:05 257330 Остапенко І.А. – Плити шиберних затворів з безвипальною основою.pdf
05.06.2013 14:02 296249 Пономарьов П.Є. - Удосконалення засобу гідрофобізації ізоляційної поверхні високовольтного електроенергетичного обладнання.pdf
04.06.2013 10:22 511658 Пономарьова Н.Г. - Гідромеханічні закономірності процесу зневоднювання високодисперсних відходів хімічної промисловості у осаджувальній шнековій центрифузі.pdf
05.06.2013 14:12 360457 Попадинець О.В. - Сутність та особливості трансакцій кредитування за умов ринкової трансформації.pdf
04.06.2013 11:17 209726 Потаніна Т.В. - Удосконалення методів та моделей для автоматизації процесу керування розподілом навантажень між енергоблоками АЕС.pdf
05.06.2013 14:34 266581 Репешко І.В. - Стратегія розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування.pdf
04.06.2013 11:25 413564 Рудевіч Н.В. - Зменшення похибок, обумовлених високовольтними трансформаторами струму та напруги, приєднанням до їхніх вторинних кіл компенсувальних пристроїв.pdf
04.06.2013 11:43 526620 Рябенков І.О. - Підвищення ефективності фінішної обробки деталей гідроапаратури на основі вибору раціональної структури і параметрів операцій.pdf
05.06.2013 14:58 432308 Самофалов В.М. - Сильні поля розсіяння в системах магнітів з гігантською магнітною анізотропією.pdf
05.06.2013 13:31 437763 Татарінова О.А. - Розробка розрахункового методу оцінювання довговічності циклічно навантажених неосесиметричних тонкостінних елементів конструкцій.pdf
04.06.2013 11:09 293596 Фатєєва Н.М. - Синтез високонадійних гідропневмоагрегатів металорізального устаткування.pdf
04.06.2013 10:54 256059 Шуба І.В. - Керамічні наповнювачі на основі системи для стоматологічних композиційних матеріалів.pdf