vestnik.kpi.kharkov.ua - /files/Авторефереты/2010/


[To Parent Directory]

17.06.2013 14:48 323148 Іванов В.О. - Вибір оптимальних компоновок верстатних пристроїв для верстатів з ЧПК.pdf
17.06.2013 15:21 270476 Абрамов Ф.В.- Економічний зміст корупції інституційний підхід.pdf
05.06.2013 15:36 332799 Акімов О.В. - Наукові основи конструкторсько-технологічного проектування литих деталей ДВЗ.pdf
18.06.2013 10:59 330025 Аннєнков І.О. - Сільськогосподарське машинобудування Української РСР в умовах наростання кризових явищ (1980-ті роки).pdf
18.06.2013 10:45 310724 Батурін О.А. - Розробка рентгенооптичних схем для аналізу складу за спектрами флуоресценції та комптонівського розсіяння.pdf
17.06.2013 15:00 311311 Бахарєва Г.Ю. - Екологічно безпечні методи очистки газоподібних промислових викидів від формальдегіду та метану.pdf
07.06.2013 10:08 334822 Беззубова М.О. - Регулювання розвитку малого і середнього бізнесу.pdf
06.06.2013 10:04 512736 Близнюк О.М. - Каталітичні процеси в технології нітроген оксидів та нітратної кислоти.pdf
17.06.2013 14:52 384793 Богоявленська О.В. - Удосконалення технології мікродугового оксидування сплавів алюмінію у лужних середовищах.pdf
07.06.2013 9:40 318500 Бондаренко А.І. - Удосконалення процесів модуляції тиску в пневматичному гальмівному приводі автомобілів.pdf
06.06.2013 10:09 551893 Братусь Т.В. - Гендерна специфіка об’єктивації концепту щастя у сучасному англомовному художньому дискурсі.pdf
18.06.2013 11:01 261213 Бреславський І.Д. - Нелінійні нормальні форми в розв’язках задач коливань тонких пологих оболонок.pdf
07.06.2013 9:57 540535 Волохін В.В. - Метод та пристрій контролю ожеледно-паморозевих утворень для підвищення експлуатаційних характеристик ліній електропередавання.pdf
12.02.2014 13:33 340696 Гончаров С.В. - Методи та інформаційні технології формування галузевих електронних бібліотечних ресурсів.pdf
05.06.2013 15:18 451810 Горошко О.І. - Гендерні аспекти інтернет-комунікацій.pdf
17.06.2013 14:58 323861 Грень Л.М. - Педагогічні умови формування у студентів вищих технічних навчальних закладів спрямованості на успішну професійну діяльність.pdf
17.06.2013 14:56 387581 Гречка І.П. - Підвищення технічного рівня гідроагрегату обертання шляхом удосконалення гідравлічної системи керування.pdf
07.06.2013 10:32 313040 Григоренко І.В. - Розвиток тестових методів підвищення точності електричних компенсаційних вимірювальних перетворювачів у динамічних режимах.pdf
07.06.2013 10:06 476914 Григоров А.Б. - Підвищення ефективності експлуатації автобусів оптимізацією строків заміни моторних олив.pdf
07.06.2013 11:08 380398 Гутник М.В. - Науково-дослідна робота у Харківському політехнічному інституті (1950–1980-ті роки). Історико-методологічні аспекти.pdf
17.06.2013 15:11 615874 Джафарі Хенджані Сейед Моджтаба - Багатокритеріальний синтез інтелектуальних систем керування енергоблоків АЕС генетичними алгоритмами.pdf
30.12.2013 13:20 307322 Джемілов Е. Ш.- Підвищення якості обробки конічних отворів алмазним хонінгуванням на основі дослідження контактної взаємодії інструменту з деталлю.pdf
05.06.2013 15:28 349572 Дольська О.О. - Трансформації раціональності в полі освіти.pdf
07.06.2013 9:55 510057 Доманський І.В. - Ресурсозберігаючі технології експлуатації контактних мереж елек-трифікованих залізниць змінного струму.pdf
07.06.2013 9:43 327305 Духопельников С.В. - Математичні моделі багатощілинних антен та аксіально-симетричних гофрованих хвилеводів.pdf
17.06.2013 15:17 296433 Заковоротний О.Ю. - Система підтримки прийняття рішень для автоматизації процесу керування рухом дизель-поїзда.pdf
17.06.2013 15:20 407475 Зубкова А.Б. - Управління організаційною культурою якості продукції на машинобудівному підприємстві.pdf
07.06.2013 9:47 289343 Зуєв А.О. - Програмно-апараті засоби формування зображень та спеціальних ефектів в системах візуалізації тренажерних комплексів.pdf
18.06.2013 10:08 415132 Зіпунніков М.М. - Закономірності тепло-масообмінних процесів та удосконалення газогенератору виробництва водню з води із використанням сплавів.pdf
12.02.2014 12:39 336157 Каніщева О.В. - Інформаційно-логічні моделі і методи ідентифікації знань в автоматизованих інформаційних бібліотечних системах.pdf
17.06.2013 15:14 284703 Коновалов О.Я. - Визначення форми масивних соленоїдів та електродів, що забезпе¬чують заданий розподіл електромагнітного поля.pdf
17.06.2013 14:54 399234 Крюкова Н.В. - Підвищення ефективності компенсації зовнішнього магнітного поля трифазного розподільного пристрою методом симетрування конструкції.pdf
06.06.2013 10:53 251245 Литвиненко Є.І. - Одержання полімерних композиційних матеріалів на основі Акрилоксиду з антибактеріальною активністю.pdf
18.06.2013 10:52 448932 Литвиненко О.А. - Технологія харчового шроту з безлушпинного ядра насіння соняшнику.pdf
06.06.2013 10:16 254426 Літус К.О. - Розробка та застосування ефективної технології хіміко-термічної обробки виробів у порошкових сумішах.pdf
17.06.2013 15:05 533946 Мазур О.С. - Параметричні коливання ортотропних пластин складної форми.pdf
18.06.2013 10:04 497761 Мешков Д.В. - Розробка системи паливоподачі з електронним керуванням автотракторного дизеля з лінійним п’єзоелектричним перетворювачем.pdf
05.06.2013 15:26 613032 Ніконов О.Я. - Розроблення і синтез інтегрованих інформаційно-керуючих телематичних систем для колісних та гусеничних машин спеціального призначення.pdf
11.02.2014 15:05 704972 Осін Р.А. - Підвищення подачі шестеренного насоса вдосконаленням параметрів качаючого вузла.pdf
05.06.2013 15:40 490953 Пижов І.М. - Наукові основи формоутворення лезових інструментів із полікристалічних надтвердих матеріалів.pdf
18.06.2013 10:47 493770 Поворознюк О.А. - Біотехнічна система призначення лікарських препаратів в дерматології.pdf
17.06.2013 15:07 286192 Посохов І.М. - Державне регулювання цін на продукцію соціального значення.pdf
11.02.2014 15:52 381000 Пугачова Т.М. - Удосконалення методів підвищення довговічності і шляху реновації парової турбіни.pdf
17.06.2013 15:19 622765 Рета М.В. - Управління витратами на створення нової продукції.pdf
18.06.2013 9:55 1829644 Родін М.Ю. - Керування напівпровідниковим перетворювачем частоти асинхронного електропривода при перемиканні двигуна на мережу та навпаки.pdf
05.06.2013 15:22 313987 Скляр В.М. - Еволюція етномовних процесів в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст..pdf
18.06.2013 10:55 412165 Тарануха Я.О. - Поліпшення вогнезахисних властивостей целюлозних текстильних матеріалів з використанням реакційно здатних антипіренів.pdf
05.06.2013 15:46 448928 Тарасов О.І. - Удосконалення методів розрахунку і розробка ефективних систем охоло-джування газових турбін.pdf
07.06.2013 9:38 297180 Тітова Н.В. - Засоби контролю електромагнітних параметрів циліндричних виробів на основі диференційного контактного методу.pdf
18.06.2013 9:58 778717 Фан Конг Там - Аеродинамічне удосконалення лопаткових апаратів турбомашин на основі обернених задач.pdf
17.06.2013 14:50 407233 Фірсов К.М. - Керамограніт на основі кварц-польовошпатової сировини Приазовського кристалічного масиву.pdf
18.06.2013 10:10 462351 Хавін Є.В. - Закономірності процесів оптимального повітряного охолодження плавильних реакторів скляного виробництва.pdf
11.02.2014 15:37 514034 Чан Конг Шанг.- Розвиток методів розрахунку систем охолоджування роторів газо-вих турбін.pdf
07.06.2013 10:51 343116 Чуніхіна Т.В. - Тесто-калібрувальні методи підвищення точності електричних вимірювальних перетворювачів.pdf
07.06.2013 9:51 318502 Шумілов М.Ю. - Підвищення електричної та механічної міцності висо-ковольтних полімерних ізоляторів в умовах комплексної дії експлуатацій-них факторів.pdf
07.06.2013 10:02 387691 Шутенко О.В. - Удосконалення діагностики силових високовольтних трансформаторів на основі аналізу закономірностей тривалого старіння масел.pdf
05.06.2013 15:42 364010 Щапов П.Ф. - Методи підвищення вірогідності контролю та діагностики стохастичних параметрів об’єктів різної фізичної природи.pdf
17.06.2013 14:41 294338 Якунін Д.І. - Електромеханічна система приводу з лінійним двигуном для нахилу кузовів швидкісного рухомого складу.pdf
18.06.2013 10:13 434581 Ящеріцин Є.В. - Структура та механічні властивості багатошарових композитів мідь-тантал, отриманих методом дифузійного зварювання.pdf