Наукова періодика України
Інтегровані технології та енергозбереження  

Інтегровані технології
та енергозбереження
Науково-практичний журнал

Архів номерів


Рік заснування: 1998
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3427 від 18.08.1998
Мова видання: українська, російська
Засновник: Харківський державний політехнічний університет (з листопада 2000 р. – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)
Головний редактор: Товажнянський Леонід Леонідович, доктор технічних наук
Відповідальний секретар: Горбунов Костянтин Олександрович, кандидат технічних наук
Члени редколегії: Аніпко О.Б., д-р техн. наук; Братута Е.Г., д-р техн. наук; Ведь В.Є., д-р техн. наук; Капустянко П.О.; Качанов П.О., д-р техн. наук; Клемеш Й., (Великобританія); Ковтуненко О.П., д-р техн. наук; Левченко Б.О., д-р техн. наук; Маляренко В.А., д-р техн. наук; Мацевитий Ю.М., акад. НАН України; Мешалкін В.П., д-р техн. наук (Росія); Павловський В.Г., д-р техн. наук; Плешу В., (Румунія); Сімбірський Д.Ф., д-р техн. наук; Сокол Є.І, д-р техн. наук; Стехлік П., (Чехія); Ульєв Л.М., д-р техн. наук; Ферст Д.Б., (Великобританія); Яковлев С.В., д-р фіз.-мат. наук
Адреса редакції: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
вул. Фрунзе, 21, Харків, Україна, 61002
Тел.: (380-057) 720-22-23
E-mail: sita_gor@mail.ru