Наукова періодика України
Електротехніка і електромеханіка  

Електротехніка і електромеханіка
Науково-практичний журнал

Архів номерів


Рік заснування: 2002
Проблематика: висвітлення досягнень у галузі розробки та удосконалення електричних машин та апаратів, техніки сильних електричних та магнітних полів, питання теоретичної електротехніки, електричних станцій, електричного транспорту, зміст освіти за напрямами підготовки "Електротехніка й електротехнології" та "Електромеханіка"
ISSN: 2074-272X
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6115 від 30.04.2002
Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/1 від 10.02.2010;
Постанова № 1-08.5 від 15.01.2003
Галузь науки: технічні науки
Періодичність: 6 разів на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Головний редактор: Клименко Борис Володимирович, доктор технічних наук
Відповідальний секретар: Злуніцина Наталя Ростиславівна
Члени редколегії: Баранов М.І., д-р техн. наук; Батигін Ю.В., д-р техн. наук; Боєв В.М., д-р техн. наук; Болюх В.Ф., д-р техн. наук; Буткевич О.Ф., д-р техн. наук; Вороновський Г.К., член-кор. НАН України; Гончаров Ю.П., д-р техн. наук; Гурін А.Г., д-р техн. наук; Данько В.Г., д-р техн. наук; Загірняк М.В., д-р техн. наук; Кириленко О.В., д-р техн. наук, академік НАН України; Кравченко В.І., д-р техн. наук; Лупіков В.С., д-р техн. наук; Маслієв В.Г., д-р техн. наук; Михайлов В.М., д-р техн. наук; Мілих В.І., д-р техн. наук; Набока Б.Г., д-р техн. наук; Намітоков К.К., д-р техн. наук; Омельяненко В.І., д-р техн. наук; Панасенко М.В., д-р техн. наук; Подольцев О.Д., д-р техн. наук; Пуйло Г.В., д-р техн. наук; Рєзцов В.Ф., член-кор. НАН України; Рудаков В.В., д-р техн. наук; Сосков А.Г., д-р техн. наук; Ткачук В.І., д-р техн. наук; Шинкаренко В.Ф., д-р техн. наук; Юферов В.Б., д-р техн. наук
Представлення в системах реферування: видання відображається в реферативній базі ВІНІТІ
Адреса редакції: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", кафедра "Електричні апарати"
вул. Фрунзе, 21, Харків, Україна, 61002
Тел.: (057) 707-62-81
E-mail: eie@kpi.kharkov.ua