Наукова періодика України
Механіка та машинобудування  

Механіка та машинобудування
Науковий журнал

Архів номерів


Рік заснування: 1996
Проблематика: висвітлення питань за розділами: теоретична механіка, прикладна механіка, машинознавство, динаміка та міцність машин, транспортне машинобудування, управління в технічних системах, технологія машинобудування, історія машинобудування
ISSN: 2078-7766
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3648 від 27.01.1999
Галузь науки: технічні науки
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська
Засновник: Науково-прикладне підприємство «Механіка» відділення механіки та машинобудування Академії наук вищої школи України при Харківському державному політехнічному університеті
Головний редактор: Александров Є.Є., доктор технічних наук
Заступники головного редактора: Бреславський Д.В., доктор технічних наук; Марченко А.П., доктор технічних наук
Відповідальний секретар: Пильова Т.К., кандидат технічних наук
Члени редколегії: Внуков Ю.М., д-р техн. наук; Воробйов Ю.С., д-р техн. наук; Гапонов В.С., д-р техн. наук; Грабченко А.І., д-р техн. наук; Лебедєв А.Т., д-р техн. наук; Львов Г.І., д-р техн. наук; Морачковський О.К., д-р техн. наук; Подригало М.А., д-р техн. наук; Самородов В.Б., д-р техн. наук; Тимофієв Ю.В., д-р техн. наук; Туренко А.М., д-р техн. наук
Адреса редакції: НТУ «ХПІ», Кафедра КГМ ім. О.О. Морозова
вул. Фрунзе, 21, Харків, Україна, 61002
Тел.: (057) 707-63-17, 707-63-55
Факс: (057) 707-63-15
E-mail: kgm@kpi.kharkov.ua