Бреславський Дмитро Васильович

Бреславський Дмитро ВасильовичЗавідувач кафедри систем і процесів управління НТУ “ХПІ”.

Доктор технічних наук, професор.

Академік Академії наук Вищої школи України по відділенню механіки та машинобудування.

Нагороджений Знаком Міністерства освіти та науки України “За наукові досягнення”.

Член Європейського товариства механіків (EuroMech) Національного комітету України по теоретичній та прикладній механіці.

Наукові інтереси: фізично нелінійні задачі механіки деформованого твердого тіла (повзучість, руйнування при циклічних і ударних навантаженнях), метод скінченних елементів, IT-технології в задачах механіки.

web-сторінка: http://www.kpispu.info/uk/teachers/breslavskii-dmitro-vasilovich
ResearchGate:  https://www.researchgate.net/profile/Dv_Breslavsky

Scopus profile: переглянути