Редколегія

Загальну редакційну політику Вісника НТУ “ХПІ” визначає Координаційна Рада, яка складається з відомих вчених, професорів НТУ “ХПІ”.

Координаційна Рада визначає загальні вимоги, що висуваються до усіх серій Вісника, правила, вимоги, порядок подачі статей та концепцію їх відбору. При цьому кожна серія Вісника НТУ “ХПІ” має власну редакційну колегію, яка визначає конкретні вимоги до публікацій в тій чи іншій тематиці.

Редакційна колегія серії “Динаміка та міцність машин” Вісника НТУ “ХПІ” у теперішній час складається:

Відповідальний редактор:
– д.т.н., проф. Морачковський О.К. (НТУ “ХПІ”, м. Харків, Україна), детальніше
Відповідальний секретар:
– к.т.н., доц. Андрєєв А.Г. (НТУ “ХПІ”, м. Харків, Україна)
– д.т.н., проф. Аврамов К.В. (ІПМаш НАН України, м. Харків, Україна)
– д.т.н., проф. Альтенбах Х. (Магдебургський університет імені Отто фон Гюріке, м. Магдебург, Німеччина)
– д.т.н., проф. Барканов Є.М. (РТУ, м. Рига, Латвія)
– д.т.н., проф. Бреславський Д.В. (НТУ “ХПІ”, м. Харків, Україна), детальніше 
– д.т.н., проф. Воробйов Ю.С. (ІПМаш НАН України, м. Харків, Україна)
– д.т.н., проф. Зиньковський А.П. (ІПМ НАН України, м. Київ, Україна)
– д.т.н., проф. Курпа Л.В. (НТУ “ХПІ”, м. Харків, Україна), детальніше
– д.т.н., доц. Ларін О.О. (НТУ “ХПІ”, м. Харків, Україна)

– д.т.н., проф. Львов Г.І. (НТУ “ХПІ”, м. Харків, Україна), детальніше
– д.т.н., доц. Мартиненко Г.Ю. (НТУ “ХПІ”, м. Харків, Україна)

– д.ф.-м.н., проф. Міхлін Ю.В. (НТУ “ХПІ”, м. Харків, Україна), детальніше
– д.т.н., проф. Науменко К. (Магдебургський університет імені Отто фон Гюріке, м. Магдебург, Німеччина)

– д.т.н., проф., Пеллікано Ф. (Університет Модени, м. Модена, Італія)
– д.т.н., проф. Ткачук М.А. (НТУ “ХПІ”, м. Харків, Україна)

Адреса редакційної колегії наступна:
61002, м. Харків, Україна,
вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ»,
кафедра «Динаміка та міцність машин»,
Тел.:  + 38 (057) 707-68-79
E-mail: sah4199@ukr.net