Випуск №46 за 2016

Профессор Жовдак Валерий Алексеевич – к 70-летию со дня рождения

;;;

5
9
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
46
2078-9130

Взаимное влияние соединений с натягом и сопряженных с ними конструктивных элементов

;;

10
15
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
46
2078-9130

Препроцесорні програми для підготовки скінченноелементних сіток у випадку великих деформацій

;;;

16
20
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
46
2078-9130

Варіант алгоритму одночасного приведення пучка двох матриць до ланцюгової форми

;

21
25
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
46
2078-9130

Комп’ютерне моделювання процесів пробиття металевих та металокерамічних пластин

;

26
34
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
46
2078-9130

Магнітопружне деформування тіла із порожниною

;

35
38
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
46
2078-9130

Удосконалення заходів щодо надійності закріплення несучих конструкцій кузовів вагонів на залізничних поромах

;

39
43
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
46
2078-9130

Чисельна методика визначення анізотропних в’язкопружних властивостей ортогонально армованого композиційного матеріалу

;;

44
51
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
46
2078-9130

Способы учета и моделирование сил сопротивления различной физической природы в механических, динамических, колебательных и роторных системах

;;

52
59
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
46
2078-9130

Огляд сучасних моделей розвитку корозійних пошкоджень та напрямів дослідження їх впливу на міцність і надійність елементів трубопровідних систем

;

60
65
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
46
2078-9130

Аналіз існуючих та перспективних профілів складових елементів несучих систем одиниць рухомого складу залізниць

;;;;

66
72
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
46
2078-9130

Web- інструменти для обробки даних щодо довготривалої міцності

;;;

73
76
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
46
2078-9130

Врахування впливу залишкових напружень та деформацій повзучості при прокатці сталевих листів

;;

77
81
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
46
2078-9130

Зародження режимів кружляння бурового долота на шорсткуватому дні глибокої свердловини

;;;

82
85
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
46
2078-9130

Дослідження нелінійних коливань багатошарових пологих оболонок з вирізами методом R-функцій

;;;

86
89
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
46
2078-9130

Дослідження пружно-пластичного згину тонких оболонок і пластин методом R-функцій

;;;

90
93
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
46
2078-9130

Разработка программы для автоматической генерации микроструктуры металлов на основе фотографий микрошлифов

;;

94
97
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
46
2078-9130