Випуск №57 за 2015

Основные направления исследований ученых НТУ «ХПИ» в области механики

;;

3
7
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
57
2078-9130

Особенности высокоскоростного деформирования тонкой пластины с высокопрочным покрытием

;;;;

8
10
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
57
2078-9130

Web-додаток для архівації даних повзучості та довготривалої міцності

;;;

11
14
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
57
2078-9130

Пластичність та повзучість сталі 3 при кімнатній температурі

;;;

14
19
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
57
2078-9130

Розрахунки повзучості при неперервному зростанні температури

;;;

20
24
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
57
2078-9130

Обратная задача при нестационарном деформировании прямоугольной пластины с дополнительной вязкоупругой опорой

;

25
29
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
57
2078-9130

Комп’ютерний підхід врівноваження швидкообертових валів трансмісійних машин

;;

30
35
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
57
2078-9130

Напружено-деформований стан профільних з’єднань з натягом при технологічних і експлуатаційних навантаженнях

;;;

35
40
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
57
2078-9130

Исследование напряженного состояния в упругой пластинке из композиционных материалов с бесконечным рядом одинаковых круговых отверстий

;

41
44
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
57
2078-9130

Використання пружних елементів для реалізації параметрів проектного профілю свердловини

;;;;

45
48
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
57
2078-9130

Влияние отверстий на собственные колебания конструктивно неоднородных цилиндрических оболочек

;;

49
53
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
57
2078-9130

Дослідження ресурсу напівпричепу автоцистерни при русі по дорогам із покриттям різної якості

;;

54
59
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
57
2078-9130

Напряженно-деформированное состояние некоторых типов профильных соединений с натягом при осевых нагрузках в ПК ANSYS

;;

60
69
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
57
2078-9130

Моделювання та дослідження власних коливань продольно армованого елементу фундаменту

;

70
74
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
57
2078-9130

Особливості автоматизації параметричного моделювання динаміки роторів відцентрових компресорів за допомогою різних моделей

;;

74
80
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
57
2078-9130

Методика експериментального дослідження в’язкопружних властивостей ортотропного матеріалу

;

81
87
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
57
2078-9130

Задачи оптимизации многокомпонентных тел неоднородной структуры

;

87
90
Про авторів
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
57
2078-9130