Випуск №58 за 2014

Динамічні скінченно-елементні моделі валів трансмісійних машин в ANSYS

;;;

21
30
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
58
2078-9130

Экспериментальное исследование деформаций в области поверхностного дефекта стальной цилиндрической оболочки под давлением

;

3
7
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
58
2078-9130

Исследование динамических характеристик трубопровода в условиях лабораторного эксперимента

;;;;

8
20
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
58
2078-9130

Експериментальні дослідження вертикальних коливань спеціалізованого транспортного засобу з нелінійним підресоренням при переїзді одиночної нерівності

;;;;;

31
38
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
58
2078-9130

Модель прогнозування працездатності фундаменту парової турбіни

;

39
43
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
58
2078-9130

Коливання двовісної автоцистерни з урахуванням ефекту запізнення випадкового збурення

;;

44
60
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
58
2078-9130

Облачная компьютерная система для автоматизации инженерных расчетов с использованием САПР SolidWorks

;;

60
68
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
58
2078-9130

Чисельно-аналітичне дослідження ортотропної в’язкопружності склопластику на прикладі ремонтної накладки магістрального трубопроводу

;;

68
77
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
58
2078-9130

История, актуальные проблемы, методы и средства анализа явлений роторной динамики с учетом традиционных и магнитных подшипников

;

77
131
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
58
2078-9130

Влияние конструкционных параметров и эксплуатационных факторов на частоты колебаний крышек гидротурбин

;

132
140
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
58
2078-9130

Експериментальне визначення ефекту Баушингера і пошкоджуваності матеріалу

;

141
153
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
58
2078-9130

Нестационарная задача теплопроводности в трехмерной постановке для многослойных цилиндрических оболочек сложной формы: теория и эксперимент

;;

154
161
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
58
2078-9130

Имитационное исследование динамических процессов механизма опрокидывания кабины грузового автомобиля

;;

161
168
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
58
2078-9130

Новий числовий метод для визначення ефективних пружних констант ортогонально армованих композитів

;;;

169
180
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
58
2078-9130