Випуск №67 за 2012

Научная и педагогическая деятельность профессора В.В. Бортового

;;

3
8
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
67
2078-9130

О некоторых числовых системах

;;;;

9
11
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
67
2078-9130

Исследование НДС прорезиненного колеса трамвайного вагона

;;

11
14
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
67
2078-9130

К вопросу о влиянии аномалии силы тяжести на точность оценивания инструментальных погрешностей инерциального блока интегрированной навигационной системы

;

14
18
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
67
2078-9130

Контактная задача для цилиндрической оболочки с бандажом из композитного материала

;;

19
25
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
67
2078-9130

Вплив космічної радіації та циклічності навантаження на пошкоджуваність стрижневих елементів

;;;

26
31
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
67
2078-9130

Розробка алгоритмічного та програмного забезпечення для розв’язку трьохвимірних нестаціонарних задач теплопровідності методом скінченних елементів

;;

31
38
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
67
2078-9130

Чисельний алгоритм розрахунків ударної взаємодії в конструкціях

;

38
43
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
67
2078-9130

Вмятина на цилиндрической оболочке, образованная ударом

;;;

44
49
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
67
2078-9130

Разрушение цилиндрической оболочки в зоне вмятины под действием внутреннего давления

;;;

50
56
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
67
2078-9130

Моделювання руйнування фундамента енергоблоку 200 МВт при статичному навантаженні

;

56
61
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
67
2078-9130

Моделирование и анализ импульсных электромагнитных полей в системах для обработки материалов

;

61
67
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
67
2078-9130

Прогнозирование ресурса конструкций при многоцикловой усталости с учетом деградации свойств материала

;;

67
77
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
67
2078-9130

О коррекции накапливающейся постоянной ошибки при определении ориентации в бесплатформенных инерциальных навигационных системах

;;;

77
83
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
67
2078-9130

Динамика материальной точки в подвижной воздушной среде

;;

84
89
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
67
2078-9130

Дослідження впливу форми та розташування проміжного роз’ємного звязку Z-типу на контактні напруження в лопатках з двоярусним бандажем

;;;

90
96
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
67
2078-9130

Моделювання типового ряду конструкцій корпусів циліндра низького тиску потужних парових турбін: Частина 3. Порівняльне дослідження власних частот і форм корпусів ЦНТ «стержневого» типового ряду

;;

97
106
Анотація та ключові слова
Список літератури
Для цитування
Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність машин»
67
2078-9130