Про журнал

Перейти на актуальну версію сайту

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях
Журнал Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Нові рішення в сучасних технологіях» є періодичним друкованим науковим журналом, що рецензується (ISSN друкованої версії – 2079-5459, електронної версії – 2413-4295). Журнал заснований і видається Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та виходить два рази на рік. Журнал Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Нові рішення в сучасних технологіях» зареєстрований у Держкомітеті з інформаційної політики України КВ №5256 від 2 липня 2001 року. Також журнал внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів  доктора і кандидата наук», затвердженого Постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., №1 -05/4 (Бюлетень ВАК України, №6, 2010 р., с. 3, №20).

До опублікування у журналі Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Нові рішення у сучасних технологіях» приймаються статті (у тому числі оглядового характеру), що раніше не публікувалися і містять суттєві результати в галузях:

  • енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів;
  • інформаційні технології та системи управління;
  • хімічні та харчові технології, екологія;
  • сучасні технології приладобудування.

Шаблон оформлення статті

Подати статтю через OJS

Рік заснування: 2001

p-ISSN: 2079-5459   e-ISSN: 2413-4295

Свідоцтво про державну реєстрацію: ДК №3657 від24,12,2009

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: російська, українська, англійська

Індексація журналу: журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у Index Copernicus, Google Академія.