Редколегія

Відповідальний редактор:
Євген Іванович Сокол, член-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф., ректор НТУ «ХПІ».

Відповідальний секретар:
Роман Сергійович Томашевський, канд. техн. наук, доц., доцент кафедри промислової і біомедичної електроніки НТУ

Меньшикова Світлана Іванівна, науковий співробітник.

Члени редколегії:
Людмила Лазарівна Брагіна, д-р техн. наук, проф., професор кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ»;

Володимир Григорович Данько, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри заагальної електротехніки НТУ «ХПІ»;

Віктор Тимофійович Долбня, д-р техн. наук, проф., професор кафедри автоматизованих електромеханічних систем НТУ «ХПІ»;

Віктор Яковлевич Заруба, д-р ек. наук, проф., декан факультету економічної інформатики та менеджменту НТУ «ХПІ»;

Володимир Борисович Клепіков, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних систем НТУ «ХПІ»;

Борис Володимирович Кліменко, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри електричних апаратів НТУ «ХПІ»;

Олександр Сергійович Куценко, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри системного аналізу і управління НТУ «ХПІ»;

Геннадiй Іванович Львов, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри динаміки та міцності машин НТУ «ХПІ»;

Петро Григорович Перерва, академік академії економічних наук, д-р ек. наук, проф., декан економічного факультету НТУ «ХПІ»;

Микола Іванович Погорелов, канд. ек. наук, проф. кафедри організації виробництва та управління персоналом НТУ «ХПІ»;

Лев Григорович Раскін, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри комп’ютерного моніторингу і логістики НТУ «ХПІ»;

Римма Дмитрівна Ситнік, д-р техн. наук, проф., професор кафедри хімії, біохімії та мікробіології НТУ «ХПІ»;

Валентин Іванович Шустіков, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри органічної хімії, біохімії та мікробіології НТУ «ХПІ»;

Олександр Юрійович Заковоротний, к.т.н., доц., доцент кафедри обчислювальної техніки та програмування НТУ «ХПІ»;

Олексій Олександрович Ларін, к.т.н., доц., доцент кафедри динаміки та міцності машин НТУ «ХПІ»;

Вячеслав Вікторович Куліченко, к.т.н., доцент кафедри промислової і біомедичної електроніки НТУ «ХПІ».

АДРЕСА РЕДКОЛЕГІЇ:
61002, Харків,
вул. Фрунзе, 21,
НТУ «ХПІ».
Рада молодих вчених (РМВ),
тел. +38 (066) 3567626 (мобільний).
e-mail: vestnik.nsmt@gmail.com
Меньшикова Світлана Іванівна