Тематика друкуємих статей

До опублікування у журналі Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Нові рішення у сучасних технологіях» приймаються статті (у тому числі оглядового характеру), що раніше не публікувалися і містять суттєві результати в галузях:

  • енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів;
  • інформаційні технології та системи управління;
  • хімічні та харчові технології, екологія;
  • сучасні технології приладобудування.