Вестник 18 ‘2014

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях, 2014, № 18 (1061)

[Зміст] 216-217
Духопельников С. В., Душкин В. Д., Полянская Т. С.[К 80-летнему юбилею Ганделя Ю.В.] 3-8
Анділахай О. О.[Розробка математичної моделі визначення параметрів абразивної обробки деталей затопленими струменями] 9-16
Бодянський Є. В., Тищенко О. К., Копаліані Д. С.[Багатовимірна каскадна нейро-фаззі система з оптимізацією пулу нейронів] 17-26
Владіміров Е. О., Гавва Д. В., Чикунов П. О.[Розкриття невизначеності вирішення задачі кінематики графічним способом при вивченні курсу теорії механізмів та машин] 26-31
Возняк О. Т., Пона О. М., Шаповал С. П.[Вплив вітру на роботу сонячного колектора з гофрованим теплопоглиначем] 32-38
Гайдамака А. В.[Распределение осевой нагрузки между цилиндрическими роликами радиального подшипника] 39-44
Гречка І. П.[Встановлення технічного рівня гідроагрегату обертання] 45-52
Григорьев А. Л.[Метод прочностного динамического анализа запирающего механизма дизельной форсунки] 53-58
Донской Д. Ф., Кутя М. М., Олешко С. А.[Математическая модель динамики добычи газа на завершающей стадии эксплуатации месторождения] 59-68
Кондратенко А. Н.[Математическая модель гидравлического сопротивления фильтра твёрдых частиц дизеля. Часть 1: настроечный коэффициент] 68-80
Кондратенко А. Н.[Математическая модель гидравлического сопротивления фильтра твёрдых частиц дизеля. Часть 2: температурный коэффициент] 80-89
Кухтенков Ю. М., Кухтенков М. Ю., Рижов С. О.[Дослідження обертового зриву в насосному режимі оборотних гідромашин] 89-94
Мачуга О. С.[Особливості проектування лісозаготівельної техніки для роботи на територіях з ухилом. Частина 2. Розв’язування практичних задач] 94-109
Мельник О. С., Трохименко Н. В., Онищук О. В.[Програмовані наноелектронні логічні елементи] 110-115
Ольшанський В. П., Ольшанський С. В.[Функція Ламберта в задачі коливань математичного маятника] 116-119
Плаксій Ю. А.[Двочастотна кватерніонна еталонна модель обертання твердого тіла конічного типу] 120-129
Проценко М. И.[Экспериментальный стенд для исследований работы термотрансформатора с использованием струйной термокомпрессии и его расчётная модель] 130-137
Семко А. Н., Владыкина Н. Н.[Моделирование электромагнитных и гидродинамических параметров в лабораторной установке] 138-145
Сімсон Е. А., Назаренко С. О., Марусенко С. І.[Аналіз чутливості елементів конструкцій при динамічних навантаженнях] 146-150
Сотник М. І.[Моделювання робочих режимів відцентрових насосів] 151-161
Степук А. В., Автономова Л. В., Бондарь С. В.[Влияние модели состояния материала на напряжённо-деформированное состояние П-образной конструкции при ударе шаром] 161-166
Тарсис Е. Ю.[Вариационно-структурный метод решения плоской контактной задачи теории упругости] 167-178
Тимошенко Н. С., Семко А. Н.[Теоретическое и экспериментальное исследование модели вытяжного газохода для дуговых сталеплавильных печей] 178-190
Ткаченко В. Н.[Исследование напряжённо-деформированного состояния колеса волновой зубчатой передачи с использованием теорий упругих оболочек] 191-195
Шевченко С. А., Валивахин С. А.[Математическая модель регулятора давления газа] 195-209
Шуклинов С. Н.[Адаптивная система управления торможением автомобиля с перенастраиваемой моделью] 209-215
[Реферати] 218-224
[Рефераты] 224-231
[Abstracts] 231-238