Вестник 27’ 2012

Пятый выпуск сборника ММТТ  Вестник 27’ 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Хруслов Е.Я., Котляров В.П., Григорьев А.Л. К 90-летию со дня рождения академика Владимира Александровича Марченко…3

Андренко П.М.Свинаренко М.С.Блошенко Р.Ю. робочий процес редукційного клапана гальмівної системи літака…11

Бабаян А.О. Эффективное решение задачи Дирихле для правильно эллиптического уравнения четвертого порядка…17

Батлук В.А, БелявськаБ.М. Бочкало Є.ДАналіз та моделювання факторів небезпеки при використанні мобільного ріжучого інструменту з ротаційною пилою…25

Батлук В.А., Параняк Н.М., Олексів Н.ПЕколого-економічне обґрунтування впровадження пиловловлювачів…33

Бєлов I.СПро деякі перетворення невід’ємних косинус – многочленів…45

Борисенко А.Н., Кубрик Б.И., Сосина Е.В., Чернай В.Ф. Оптимизация управлений дизель-генератора с турбокомпрессором на базе принципа…49

Ванин В.А., Григорьев А.А. Результаты математического моделирования винтовых волн трансляции в нелинейных упругих континуумах, вибрирующих синфазно57

Даллакян Р.В. О граничных значениях гармонических функций классов…73

Димитрова-Бурлаенко С.Д. Почти автоморфные функции как компактные непрерывные функции на группе…82

Кошовий А.Г., Кошовий Г.І. Декартові добутки одновимірних фракталів: фрактальні мережі на площині86

Курпа Л.В., Тимченко Г.Н., Будников Н.А. Вынужденные нелинейные колебания многослойных пологих оболочек несимметричного строения…92

Ламнауэр Н.Ю. Модель распределения размеров изделий и её применение для оценки точности обработки97

Левтеров А.М., Левтерова Л.И., Гладкова Н.Ю., Мараховский В.П., Авраменко А.НРасчетно-экспериментальные исследования характеристик автомобильного двигателя на бензоэтанольных смесях…107

Литвин О.М. Новий метод розв’язання двоточкових крайових задач для звичайних лінійних диференціальних рівнянь114

Литвин О.М. Система сплайнів класу , які є функціями двох змінних…118

Литвин О.М., Артюх М.В. Виробнича функція зі змінними коефіцієнтами еластичності, побудована на основі експериментальних даних Коба-Дугласа…124

Литвин О.О., Кулик С.І., Ткаченко О.В., Матвєєва С.Ю., Черняк О.О. Оператори інтерполяції функцій однієї змінної, що збігаються з нею на заданих відрізках області наближення…30

Максимов М.В., Брунеткин А.И., Добровольская Т.С. Определение собственной частоты колебаний жидкости со свободной поверхностью в емкостях сложных форм ….134

Малихіна Т.В., Стєрвоєдов М.Г. Математичне моделювання проходження електронів через шар речовини як складова частина віртуального лабораторного практикуму з ядерної фізики  …144

Мигущенуо Р.П., Кропачек  О.Ю., Печериця Т.В., Матяш К.В. Аналіз питань компенсації адитивних збурень при діагностиці дизельних агрегатів…154

Ольшанский В.П., Ольшанский С.В. Моделирование продольного удара по стержню с сосредоточенной массой159

Плаксій К.Ю., Міхлін Ю.В. Стійкість нелінійних нормальних форм коливань пружинно-маятникової системи та процес зриву вертикальної форми…167

Прохоренко А.О. Диференціальне рівняння електронного регулятора для дизеля з акумуляторною паливною системою183

Ребров А.Ю. Определение расхода топлива двигателем машинно-тракторного агрегата вероятностным методом190

Сахно Ю.О., Сахно Є.Ю., Тур Г.І., Шевченко Я.ВМодель процесу радіальної стабілізації положення колінвала в модернізованій гідроопорі…196

Семко А.Н., Локтюшина Ю.В. О влиянии плотности жидкости на параметры гидропушки204

Симсон Э.А., Пивоваров Д.Б., Хав В.Л., Назаренко С.А. Численное моделирование технологического процеинсса изготовления корпуса поглощающего аппарата214

Шматко Т.В. Дослідження стійкості ортотропних пологих оболонок зі складною формою плану222

Щерба А.І., Канашевич Г.В., Дробот І.В. Алгоритм керування якістю поверхневого шару оптичних матеріалів при електронно-променевій мікрообробці…231