Вестник 37’ 2013

Восьмой выпуск сборника ММТТ  Вестник  37’ 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Андренко П. М., Блошенко Р. Ю. Розрахункові дослідження робочого процесу в гідравлічній гальмівній системі літака у режимі гальмування…. 3

Антонова И. ВНечёткая экспертная система прогноза риска в страховании профзаболеваний      10

Борисенко А.С. Моделирование и расчёт антенн для ZigBee сети ….. 17

Гайдамака А.В. Распределение радиальной нагрузки между телами качения однорядного радиального подшипника: учёт углов контакта  26

Григорьев А.Л., Геворкян Ю.Л. Блочная матричная структура и симметрия дискретных динамических моделей гидравлических узлов……. 35

Душкин В. Д.  Моделирование дифракции волн на периодических системах лент, расположенных на двух сторонах диэлектрического слоя……. 51

Качаненко І.В., Нетреба А.В.  Реконструкція рентгенівських томограм для неповного набору проекцій     58

Кондратенко А.Н., Строков А.П. Моделирование тепло- и массообменных процессов в фильтре твёрдых частиц дизеля. Часть5: расчётное исследование гидравлического сопротивления фильтра с цеолитовой насыпкой        68

Литвин О.М., Першина Ю.І., Прохорова О.МВідновлення розривної внутрішньої структури двовимірного тіла за допомогою розривного ін-терлінаційного сплайну, використовуючи криволінійні трикутники та трапеції  76

Назаренко О. Ідентифікація та прогнозування стаціонарних слабо формалізованих процесів з ефектом запізнення в вимірному просторі.. 90

 Немченко Т. Деякі властивості голоморфних розв’язків рівняння 105

 Новиков Ф.В., Гершиков И.В. Теоретический анализ температуры шлифования  119

Ольшанский В.П., Ольшанский С.В. Моделирование колебаний осциллятора линейно-переменной массы при импульсном нагружении…125

Плаксій Ю.А.  Підвищення точності реверсивних схем алгоритмів визначення кватерніонів орієнтації    130

Плаксій Ю. А.  Еталонна тригонометрична кватерніонна модель прецесійного типу обертання твердого тіла     141

Пляцук Л. Д., Черныш Е. Ю. Математическое моделирование процесса обезвреживания осадков сточных вод в биосульфидогенных условиях……… 148

Подвойський Ю. А., Зав’ялов П. С., Кухтенков Ю. М. Уточнення алгоритму і особливості розрахунку математичної моделі пульсацій тиску від вихрових джгутів у відсмоктуючій трубі гідротурбіни.. 161

Прохоренко О. В., Прохоренко А. О. Числові та аналітичні методи розрахунку внутрішньої норми прибутковості інвестиційних проектів…. 170

Русанов А. В. Обобщение неявной схемы расщепления для моделирования стационарных и нестационарных газодинамических процессов….. 174

Сергиенко А.Н., Медведев Н.Г., Любарский Б.Г., Беляев С.Н., Шушляпин С.В. Методика описания неровностей профиля дороги при моделировании подвески автомобиля с рекуператором энергии колебаний       185

Степук А.В., Автономова Л.В., Бондар С.ВОсобливості деформування п-подібної тонкостінної конструкції при ударі……….. 193

Фатеева Н.Н. Применение метода Байеса в диагностике гидропневмоагрегатов 200

Хорев О.Н. Моделирование рабочего процесса в проточной части радиально-осевой насос-турбины          206

Шевченко О.О., Іванова І.М. Застосування біотехнологій для підвищення очистки стічних вод від біогенних елементів……… 215

Янютин Е.Г., Егоров П.А. Колебания мембраны, контактирующей с упругим основанием, при импульсном нагружении……. 223