Вестник 5’ 2013

Седьмой выпуск сборника ММТТ  Вестник  5’ 2013

 СОДЕРЖАНИЕ

Батлук В.А., Романцов Е.В. Підвищення екологічної безпеки експлуатації систем водопідготовки і водоочищення в теплоенергетиці…. 3

Гречка І.П., Клітной В.В., Свинаренко М.С. Математична модель гідравлічного стенда для випробувань домкратів…  14

Грицюк А.В., Григорьев А.Л., Врублевский А.Н., Овчинников А.А. Расчётный метод исследования пульсаций давления в сервоприводе регулятора дизеля….27

Доманський І.ВПерспективи розвитку схемо-технічних рішень зовнішнього електропостачання тягових підстанцій залізниці….. 54

Дорундяк Л. М., Лютий Є.М., Тисовський Л.О., Ляшеник А.ВМатематична постановка і числовий аналіз задачі про рух повітряного потоку в циклоні….. 66

Душкин В.Д.  Математическая модель дифракции волн на периодической плоскопараллельной системе импедансных лент…. 76

Іваніцькая О.П. Типізація та моделювання гідравлічних модулів з одноштоковим гідравлічним циліндром ….84

Колісніченко Е.В., Найда М.В., Ткачук Ю.Я., Хованський С.ОАналіз стану та тенденція використання комерційних програмних пакетів для одно- та двокомпонентної суміші……94

Кондратенко О.М., Строков О.П. Моделювання тепло- та масообмінних процесів у фільтрі твердих частинок дизеля. Частина 4: Розрахункове дослідження робочих характеристик фільтра…. 100

Кононенко А.П., Калиниченко В.В. Модель рабочего процесса эрлифта с учётом структуры газожидкостных образований снарядного водовоздушного потока….110

Кононенко А.П., Овсянников В.П., Оверко М.В. Совершенствование гидроим-пульсаторов изменением гидравлических параметров ударного трубопровода… 119

Лебедєв А.Ю.  Визначення критерія кавітації лабіринтно-гвинтового насоса ..124

Левтеров А.М., Левтерова Л.И. Анализ математических моделей механизма сажеобразования при сжигании углеводородных топлив…. 130

Левтеров А.М., Левтерова Л.И. Численное моделирование рабочего цикла дизеля с непосредственным впрыском. Прогнозирование эмиссии сажи и оксидов азота…141

Мазур О.С. Сравнительный анализ двух подходов к исследованию параметрических колебаний ортотропных пластин сложной формы…155

Максимова М.О. Метод визначення параметрів синусоїдальних відбивачів інфрачервоних обігрівачів…163

Межуєв В.І. Оцінка ефективності інформаційної технології предметно-орієнтованого математичного моделювання…167

Мигущенко Р. П., Кропачек О. Ю., Семенченко А. С., Матяш К. В. Дослідження системи управління вібраційним об’єктом… 177

Ніколаєнко Л.М., Лугова С.О., Салтанов С.І., Котенко О.І. Дослідження робочого процесу вихрового ступеня за допомогою обчислювального експерименту….184

Новіков Ф.В., Іванов І.Є. Умови формування пружних переміщень у технологічній системі при механічній обробці….194

Новіков Ф.В., Нежебовський В.В., Шкурупій В.Г. Математична модель визначення шорсткості поверхні при абразивній обробці….199

Оверко В.С., Бескровная М.В. Моделирование течения крови в патологически искривлённых сосудах   ….211

Ольшанский В. П., Ольшанский С. В. Функция Ламберта в задаче баллистики материальной точки….220

Семко А.Н., Бескровная М.В., Украинский Ю.Д., Виноградов С.А., Грицына И.Н.Перспективы применения импульсных струй жидкости для тушения газовых факелов….225

Хавін В.Л., Автономова Л.В., Марусенко С.І. Застосування нейромережевої мо-делі для прогнозування стану матеріалу при високошвидкісному деформуванні….232

Янютин Е.Г., Богдан Д.И., Толбатов Е.Ю. Начальное деформирование упругого полупространства при кинематическом воздействии… 240