Вестник 54’ 2012

Шестой выпуск сборника ММТТ  Вестник 54’ 2012

СОДЕРЖАНИЕ 

Анділахай О.О., Гершиков І.В. Математична модель визначення енер- гоємності абразивної обробки та умов її зменшенн…3

Артюх М.В., Литвин О.М. Теореми про представлення виробничих функцій деякого класу за допомогою операторів нелінійної інтерлінації та інтерфлетації…14

Бурлаєнко В.М., Морачковський О.К. Застосування кінематичного контактного алгоритму з явною схемою інтегрування за часом у скінченноелементних задачах динаміки тіл з тріщиною…19

Ванин В.А., Григорьев А.А. Моделирование синфазных упругих колебаний в волноводах и сонотродах винтовой формы…25

Григорьев А.Л., Геворкян Ю.Л. Алгоритмы интегрирования жестких уравнений клапанных гидромеханических узлов …39

Дубінін В.О., Дубініна О.М. Аналіз проблеми прогнозування попиту на товари масового споживання в логістичній системі торгового підприємства….56

Захарян В.С., Даллакян Р.В. О росте – характеристик и производной произведений М. М. Джрбашяна ….63

Ієвлєва С.М. Алгоритмічні методи підвищення надійності роботи газо- транспортної системи України… 74

Кипенский А. В., Томашевский Р. С. Математическое моделирование процессов в турбинном преобразователе потока портативного спирометра…. 86

Ковалёв А.В. Численное моделирование течений вязкой несжимаемой жидкости в резервуарах подвижных объектов…. 99

Кривякин Г.В., Редченко Е.С. Влияние элементов конструкции линей-ного двигателя на тяговую характеристику привода наклона кузовов скоростных поездов…107

Куреннов C.C. Моделирование клеевого слоя в соединении двух параметрическим упругим основанием….112

Литвин О.М., Лобанова  Л.С., Мірошниченко Г.А. Розв’язання задачі Коші для системи звичайних диференціальних рівнянь шляхом мінімізації похибки правих частин в нормі…119

Литвин О.М. , Першина Ю.І. , Пасічник В.О Побудова розривних лінійних інтерполяційних сплайнів для наближення функцій, що мають розриви на лініях триангуляції…129

Назаренко О.М. , Карпуша М.В. Ідентифікація параметрів задач опти- мізації слабоформалізованих систем …140

Назиров  З.Ф., Черемська Н.В. Про один клас нестаціонарних вектор- нозначних випадкових функцій …150

Новіков Ф.В., Іванов І.Є. Аналітичне визначення питомого зношування круга при шліфуванні… 159

Оверьянова  Л.В. Магнитная система индуктора электромеханического преобразователя инерционного накопителя энергии…165

Потаніна Т.В. Оптимізація тривалості міжремонтних періодів в експлу- атації енергооб’єктів з врахуванням ризику….170

Потетенко О.В. , Шевченко Н.Г. , Коваль Е.C. , Тыньянова И.И.  Численное моделирование гидродинамического усилия, действующего на кольцевой затвор в процессе его опускания в проточную часть радиально-осевой гидротурбины…176

Семко А.Н., Локтюшина Ю.В. О влиянии сжимаемости рабочей жидкости на эффективность гидропушки ……186

Степук О.В., Автономова Л.В., Бондар С.В., Марусенко С.І. Особливості математичного моделювання процесу видавлювання деталі типу гільза….. 196

Янютин Е.Г., Богдан Д.И. Начальный этап деформирования упругого полупространства при кинематическом воздействии…..202

Янютин Е.Г., Егоров П.А. Нестационарные колебания мембраны, несущей несколько сосредоточенных масс….. 209