Вестник 39 ‘2014

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях, 2014, № 39 (1082)

Анділахай О. О. [Математичне моделювання динаміки процесу струминно-абразивної обробки] 3-10
Брижан Т. М. [Математична модель визначення складових сили різання при механічній обробці глибоких отворів] 10-19
Бричак А. А., Ванин В. А. [Применение метода конечных элементов к решению параболических задач математической физики] 19-27
Врублевский А. Н., Григорьев А. Л. [Модель быстродействующего электромагнитного привода для управляющего клапана системы питания теплового двигателя] 28-44
Григорьев А. Л., Дериенко А. И. [Алгебраический метод последовательной локализации и расчёта частот свободных колебаний винтового цилиндрического стержня] 45-70
Егоров П. А. [Идентификация нестационарных нагрузок, воздействующих на шарнирно-опёртую оболочку, подкреплённую концентрическими рёб-рами жёсткости] 71-80
Козіна І. В. [Аналіз математичних моделей транспортування допоміжних вантажопотоків у вугільних шахтах] 80-85
Коптовец А. Н. [Динамическая модель тормоза с контактным возбуждением фрикционных колебаний] 85-91
Кутя М. М., Скрыльник К. Ю., Шевченко В. В. [Общая модель расчёта показателей разработки газоконденсатного месторождения] 91-97
Левтеров А. М., Левтерова Л. И. [Прогнозирование эмиссии сажи и оксидов азота в дизеле с непосредственным впрыском] 97-108
Мачуга О. С. [Особливості проектування лісозаготівельної техніки для роботи на територіях з ухилом. Частина 3. Розрахунок рамних конструкцій] 108-125
Мельник О. С., Козаревич В. О., Пилипенко Р. І. [Комп’ютерне проектування арифметичних нанопристроїв] 126-134
Назаров В. І., Назаров О. І., Назаров І. О. [Математичне моделювання перерозподілу реакцій на осях під час екстреного гальмування на дорозі з нахилом] 134-141
Николаев А. Г., Танчик Е. А. [Модель зернистого композита со сферическими зёрнами] 141-152
Плаксій Ю. А., Кузнєцов Ю. О. [Підвищення точності визначення орієнтації в БІНС за рахунок спеціальної організації обчислень] 153-159
Присяжнюк І. М., Климюк Ю. Є., Присяжнюк О. В. [Математичне моделювання просторових сингулярно збурених процесів конвективно-дифузійного масопереносу в двопористих багатошарових середовищах] 159-177
Северин В. П., Оверьянова Л. В., Омельяненко О. В. [Работа системы «тяговый привод – накопитель» в режиме торможения электроподвижного состава] 178-183
Черв’яков С. Ю., Любарський Б. Г. [Використання моделі вагона зі змінним кутом нахилу при вирішенні задачі оптимального керування електрорухомим складом] 183-190
Шевченко Н. Г., Шудрик О. Л. [Програмний модуль прогнозування гідродинамічних характеристик газорідинної суміші свердловини при механізованому видобутку нафти] 190-197
Шевченко С. А., Валивахин С. А. [Результаты математического моделирования переходных процессов в регуляторе давления газа] 198-206
Шкурупій В. Г. [Аналітичний опис параметрів шорсткості поверхні при абразивному поліруванні] 206-213
Шуклинов С. Н. [Результаты моделирования адаптивного управления торможением автомобиля с частично автоматизированным гидравлическим тормозным приводом] 213-220