Архив рубрики: Архив номеров

Вестник №1 (1355), 2020

полный текст | аннотации

Бондарь А. В. Исследование влияния информационной энтропии на энергоэнтропию организации. стр. 3-8

Ванин В. А., Ванин Б. В., Кругол Н. М. Математическое моделирование режимов регулирования газовоздушного тракта котла ТЭС. стр. 8-15

Гороховатський В. О., Тарасенко О. П., Трохимчук С. М. Застосування логічних форм функцій вибору у задачах розпізнавання образів. стр. 16-23

Димитрова-Бурлаенко С. Д. О некоторых метризуемых топологиях для слабо почти периодических функций. стр. 23-33

Кожушко А. П. Дослідження малих поперечних коливань агрегатів змінної маси. стр. 33-43

Крутіков Г. А., Стрижак М. Г. Проектування електрогідравлічного слідкуючого привода на основі принципу мінімізації енерговитрат. стр. 43-48

Немах А., Донський Д. Ф., Нестеренко С. В. Побудова регресійної моделі для оцінки захисних властивостей цементного каменю в агресивних середовищах нафтових родовищ Іраку. стр. 49-58

Нечуйвітер М. М. Аспекти стабілізації теплового стану корпусів циліндрів високого тиску парових турбін в пускових та змінних режимах. стр. 58-63

Ольшанський В. П. Про апроксимацію функції Ламберта. стр. 64-68

Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. Автоколивання, описані узагальненим рівнянням Ван дер Поля. стр. 69-74

Павлова Н. Л., Онищенко С. П. Концепция моделирования оптимальных параметров проектов портфеля проектно-ориентированной организации. стр. 75-79

Polyanskaya T. S., Naboka O. O. Numerical solution of a system of singular integral equation with Hilbert and Cauchy kernels. стр. 80-87

Potanina T. V., Yefimov O. V., Khavin G. L. Modeling NPP power unit steam turbine installation steam separator-superheater temperature characteristics by interval analysis methods. стр. 87-95

Tokmakova I. A. Finite-step method for determining equilibrium state of gyrotheodolite. стр. 96-105

Хурдей Є. Л. Теорія побудови операторів інтерполяції із заданими проекціями. стр. 105-112

Cheremskaya N. V. Studying the behavior of rank (quasirank) and infinitesimal correlation functions or correlation differences in linear transformations of random functions. стр. 113-118

Чікіна Н. О., Антонова І. В., Солошенко Е. М. Системний модуль «резистентність» нечіткої експертної системи професійних ризиків. стр. 118-125

Янютин Е. Г., Воропай А. В., Егоров П. А. Нестационарные колебания мембран и пластин в форме прямоугольного равнобедренного треугольника. стр. 125-133

Вестник №22 (1347), 2019

полный текст | аннотиции

Андренко П. М., Ємельянова І. А., Субота Д. Ю. Методологічні основи визначення надійності роботи гідравлічного привода на стадії проектування універсальних технологічних комплектів малогабаритного обладнання для безопалубного бетонування. стр. 3 — 8

Батыгин Ю. В., Шиндерук С. А., Чаплыгин Е. А., Ерёмина Е. Ф., Безродная А. В. Плоский круговой соленоид между массивными бифилярными катушками. Расчётные соотношения. стр. 9 — 15

Воропай А. В. Управление нестационарными колебаниями пластины c присоединённой сосредоточенной массой. Активная виброзащита. стр. 16 — 22

Димитрова-Бурлаенко С. Д. Критерий сохранения почти периодичности второй производной от почти периодической функции. стр.  23 — 30

Kozhushko AP., Grigoriev AL., Kalchenko BIMathematical modeling of free liquid surface motion in transporting agricultural semitrailer tanks. стр. 30 — 38

Кухтенков Ю. М., Крупа Є. С. До питання проектування проточної частини комплексного гідротрансформатора. стр. 38 — 44

Набока Е. А., Григорьев А. Л. Уточненные уравнения синфазных упругих колебаний активной механической среды. стр. 44 — 56

Oleksenko V. M. Task solving as the basis of mathematical preparation of future engineers. стр. 57 — 61

Ольшанський В. П. Наближений розв’язок інтегрального рівняння удару тіл з сингулярною точкою на поверхні контакту. стр. 62 — 68

Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. Про обмежену тривалість вільних коливань осцилятора з нелінійно в’язким опором. стр. 68 — 75

Pershyna I. I., Tokmakova I. A. Optimal choice of planes for placing tomograms in computed tomography. стр. 75 — 81

Плаксій Ю. А., Гомозкова І. О. Аналіз точності алгоритма орієнтації Р. Міллера на чотирьохчастотній еталонній моделі обертання твердого тіла. стр. 81 — 88

Polyanskaya T. S., Naboka O. O. Numerical solution of a singular integral equation with the Hilbert kernel by the method of discrete singularities. стр. 89 — 94

Полянский В. И. Технологические закономерности снижения энергоемкости при механической обработке деталей машин. стр. 95 — 100

Тарасенко А. П., Трохимчук С. Н. Теоретические предпосылки полинормализации изображений множества однотипных объектов. стр. 101 — 107

Удовенко В. А., Гладышев А. И. Моделирование на пилотажном стенде полёта лёгкого вертолёта в спутном следе другого вертолёта. стр. 108 — 116

Черемська Н. В. Спектральний розклад одного класу нестаціонарних випадкових послідовностей. стр. 116 — 122

Чикина Н. А., Антонова И. В. Прогнозирование временных рядов методом скрытых Марковских моделей. стр. 122 — 128

Вестник 39 ‘2014

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях, 2014, № 39 (1082)

Анділахай О. О. [Математичне моделювання динаміки процесу струминно-абразивної обробки] 3-10
Брижан Т. М. [Математична модель визначення складових сили різання при механічній обробці глибоких отворів] 10-19
Бричак А. А., Ванин В. А. [Применение метода конечных элементов к решению параболических задач математической физики] 19-27
Врублевский А. Н., Григорьев А. Л. [Модель быстродействующего электромагнитного привода для управляющего клапана системы питания теплового двигателя] 28-44
Григорьев А. Л., Дериенко А. И. [Алгебраический метод последовательной локализации и расчёта частот свободных колебаний винтового цилиндрического стержня] 45-70
Егоров П. А. [Идентификация нестационарных нагрузок, воздействующих на шарнирно-опёртую оболочку, подкреплённую концентрическими рёб-рами жёсткости] 71-80
Козіна І. В. [Аналіз математичних моделей транспортування допоміжних вантажопотоків у вугільних шахтах] 80-85
Коптовец А. Н. [Динамическая модель тормоза с контактным возбуждением фрикционных колебаний] 85-91
Кутя М. М., Скрыльник К. Ю., Шевченко В. В. [Общая модель расчёта показателей разработки газоконденсатного месторождения] 91-97
Левтеров А. М., Левтерова Л. И. [Прогнозирование эмиссии сажи и оксидов азота в дизеле с непосредственным впрыском] 97-108
Мачуга О. С. [Особливості проектування лісозаготівельної техніки для роботи на територіях з ухилом. Частина 3. Розрахунок рамних конструкцій] 108-125
Мельник О. С., Козаревич В. О., Пилипенко Р. І. [Комп’ютерне проектування арифметичних нанопристроїв] 126-134
Назаров В. І., Назаров О. І., Назаров І. О. [Математичне моделювання перерозподілу реакцій на осях під час екстреного гальмування на дорозі з нахилом] 134-141
Николаев А. Г., Танчик Е. А. [Модель зернистого композита со сферическими зёрнами] 141-152
Плаксій Ю. А., Кузнєцов Ю. О. [Підвищення точності визначення орієнтації в БІНС за рахунок спеціальної організації обчислень] 153-159
Присяжнюк І. М., Климюк Ю. Є., Присяжнюк О. В. [Математичне моделювання просторових сингулярно збурених процесів конвективно-дифузійного масопереносу в двопористих багатошарових середовищах] 159-177
Северин В. П., Оверьянова Л. В., Омельяненко О. В. [Работа системы «тяговый привод – накопитель» в режиме торможения электроподвижного состава] 178-183
Черв’яков С. Ю., Любарський Б. Г. [Використання моделі вагона зі змінним кутом нахилу при вирішенні задачі оптимального керування електрорухомим складом] 183-190
Шевченко Н. Г., Шудрик О. Л. [Програмний модуль прогнозування гідродинамічних характеристик газорідинної суміші свердловини при механізованому видобутку нафти] 190-197
Шевченко С. А., Валивахин С. А. [Результаты математического моделирования переходных процессов в регуляторе давления газа] 198-206
Шкурупій В. Г. [Аналітичний опис параметрів шорсткості поверхні при абразивному поліруванні] 206-213
Шуклинов С. Н. [Результаты моделирования адаптивного управления торможением автомобиля с частично автоматизированным гидравлическим тормозным приводом] 213-220

Вестник 68’ 2010

СОДЕРЖАНИЕ

Баранова Т.А., Литвин О.М. Оптимальні базисні функції в методі скінченних елементів…

Белов И.С. Об одной системе алгебраических уравнений…

Ванин В.А., Головченко А.В., Самотой Е.В. Построение и исследование разностных схем повышенного порядка слабой аппроксимации для законов сохранения…

Ванин В. А., Григорьев А. А. Изоморфизм групп продольных и поперечных колебаний винтового стержня…

Григорьев А. Л., Тюпа И. В., Глебова Л. В. Математическая модель емкостного метода возбуждения колебаний в упругих средах…

Гуцаленко Ю.Г. Прогноз семикарбида вольфрама в вольфрамокерамических композитах горячего прессования с электроконсолидацией порошков на монокарбидной основе…

Димитрова-Бурлаенко С.Д. Представление L-почти периодических функций как непрерывные функции на топологической группе...

Духопельников С.В. Математические модели для расчета технических характеристик цилиндрических антенн с продольными щелями…

Єфімов О. В., Потаніна Т. В. Методи автоматизації прийняття рішень при управлінні плануванням ремонтів обладнання енергоблоків ТЕС і АЕС…

Кошовий А.Г., Ванін В.А. Математична модель взаємодії дофрактального розсіювача з екраном…

Літвін О.М., Дроботя А.І., Кулик С.І., Літвін О.O. Створення графічного стегофайлу на зображенні-контейнері з використанням вейвлетів…

Ляшенко В.П., Ванін В.А. Задачі для рівняння теплопровідності у порошковій металургії…

Першина Ю.І. Відновлення об’єктів, що мають різну щільність…

Степанов М.С., Назаренко С.А., Степунин В.А. Математическое моделирование элементов машин при воздействии физических полей…

Тарсис Е.Ю. Использование точного решения контактной задачи в методе r – функций для составных тел конечных размеров…

Черемська Н. В. Урахування флуктуацій при розрахунках теплових режимів сонячних батарей…

Шматко Т.В. Исследование динамической неустойчивости нелинейных форм колебаний многослойных пластин и пологих оболочек…

Янютин Е.Г., Воропай Н.И. Постановка и решение динамических прямых и обратных задач для прямоугольной пластины с учетом поперечного обжатия…

Вестник 6 ‘2014

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях, 2014, № 6 (1049)

Автономова Л. В., Бондарь С. В., Степук А. В.[Деформирование П-образной тонкостенной конструкции с рёбрами жёсткости при ударе шаром] 3-8
Андренко П. М., Свинаренко М. С., Рємєтова А. Х.[Параметричні дослідження гідравлічного гасителя пульсацій тиску з автоматичним підстроюванням параметрів] 9-19
Богучарский С. И.[Обработка изображений на основе комбинированного векторного квантования с использованием полуконтролируемого обучения] 20-29
Бойко Д. А., Филатова А. Е.[Метод визуализации патологических структур на маммограммах с использованием послойного наложения] 29-35
Гайдамака А. В.[Распределение радиальной нагрузки между телами качения однорядного радиального подшипника: учёт углов контакта, радиального зазора и изгиба колец] 35-41
Григорьев А. Л.[Модернизация метода характеристик для расчёта интенсивных импульсов нагнетания жидкости] 42-58
Димитрова-Бурлаенко С. Д.[Асимптотически почти периодические функции Левитана в пространствах Фреше] 59-66
Зайончковський Г. Й., Федоричко Я. Б.[Математичне моделювання експлуатаційних змін технічного стану малогабаритних електромагнітних клапанів] 67-81
Козьмин Ю. С.[Математическое моделирование объектов с распределёнными параметрами для управления процессами кристаллизации] 81-93
Кошовий А. Г., Кошовий Г. І.[Метод інтегральних рівнянь в задачах розсіювання акустичних хвиль дофрактальними гратками] 94-99
Курпа Л. В., Осетров А. А., Шматко Т. В.[Определение собственных частот функционально-градиентных пологих оболочек с помощью метода R-функций и сплайн-аппроксимации] 99-111
Лебедєв А. Ю.[Підвищення технічного рівня лабіринтно-гвинтового насоса за рахунок вдосконалення його робочих органів] 111-117
Любарский Б. Г.[Определение рационального угла наклона кузова скоростного электропоезда с тяговым приводом на основе реактивного индуктивного двигателя с аксиальным магнитным потоком] 118-123
Мазур О. С., Ткаченко В. В.[Динамічна стійкість багатошарових пластин складної форми] 124-129
Мачуга О. С.[Особливості проектування лісозаготівельної техніки для роботи на територіях з ухилом. Частина1. Математична модель] 130-144
Мигущенко Р. П., Кропачек О. Ю., Артьомов М. П.[Однопараметровий контроль стану динамічних промислових об’єктів за допомогою тестових статистик] 145-150
Николаев А. Г., Танчик Е. А.[Напряжённое состояние пористого мате-риала в области между четырьмя сфероидальными порами] 150-160
Ольшанский В. П., Ольшанский С. В.[ВБК–приближение в расчётах колебаний осциллятора линейно-переменной массы с сухим трением] 160-169
Пильов В. В.[Удосконалення опису зносу паливних струменів тангенційним вихором робочого тіла в об’ємі камери згоряння дизеля] 169-175
Плаксій Ю. А.[Трьохчастотні аналітичні еталонні моделі обертання твердого тіла] 175-185
Степанов М. С., Гасанов М. І., Волошкіна І. В.[Моделювання теплового режиму в технологічній системі охолодження шліфувального верстату] 185-191
Сіренко Ф. Ф.[Особливості застосування методу найменших квадратів при параметричній ідентифікації спрощеної статичної характеристики ГТД на ділянці запуску] 191-198
Тропина А. А.[Численная оценка плазменных методов измерения скорости в сверхзвуковом потоке газа] 199-204
Федосов А. В.[Математическое моделирование профиля поперечного сечения сляба в кристаллизаторе машины непрерывного литья заготовок] 204-213
Хавін В. Л., Автономова Л. В., Марусенко С. І.[Моделювання процесу високошвидкісного різання на базі незалежного підходу Лагранжа-Ейлера] 214-223
Щеглов В. И.[Об одном эффекте деформирования упругого полого шара при воздействии на него сферического температурного поля специального вида] 223-233

Вестник 54’ 2012

Шестой выпуск сборника ММТТ  Вестник 54’ 2012

СОДЕРЖАНИЕ 

Анділахай О.О., Гершиков І.В. Математична модель визначення енер- гоємності абразивної обробки та умов її зменшенн…3

Артюх М.В., Литвин О.М. Теореми про представлення виробничих функцій деякого класу за допомогою операторів нелінійної інтерлінації та інтерфлетації…14

Бурлаєнко В.М., Морачковський О.К. Застосування кінематичного контактного алгоритму з явною схемою інтегрування за часом у скінченноелементних задачах динаміки тіл з тріщиною…19

Ванин В.А., Григорьев А.А. Моделирование синфазных упругих колебаний в волноводах и сонотродах винтовой формы…25

Григорьев А.Л., Геворкян Ю.Л. Алгоритмы интегрирования жестких уравнений клапанных гидромеханических узлов …39

Дубінін В.О., Дубініна О.М. Аналіз проблеми прогнозування попиту на товари масового споживання в логістичній системі торгового підприємства….56

Захарян В.С., Даллакян Р.В. О росте – характеристик и производной произведений М. М. Джрбашяна ….63

Ієвлєва С.М. Алгоритмічні методи підвищення надійності роботи газо- транспортної системи України… 74

Кипенский А. В., Томашевский Р. С. Математическое моделирование процессов в турбинном преобразователе потока портативного спирометра…. 86

Ковалёв А.В. Численное моделирование течений вязкой несжимаемой жидкости в резервуарах подвижных объектов…. 99

Кривякин Г.В., Редченко Е.С. Влияние элементов конструкции линей-ного двигателя на тяговую характеристику привода наклона кузовов скоростных поездов…107

Куреннов C.C. Моделирование клеевого слоя в соединении двух параметрическим упругим основанием….112

Литвин О.М., Лобанова  Л.С., Мірошниченко Г.А. Розв’язання задачі Коші для системи звичайних диференціальних рівнянь шляхом мінімізації похибки правих частин в нормі…119

Литвин О.М. , Першина Ю.І. , Пасічник В.О Побудова розривних лінійних інтерполяційних сплайнів для наближення функцій, що мають розриви на лініях триангуляції…129

Назаренко О.М. , Карпуша М.В. Ідентифікація параметрів задач опти- мізації слабоформалізованих систем …140

Назиров  З.Ф., Черемська Н.В. Про один клас нестаціонарних вектор- нозначних випадкових функцій …150

Новіков Ф.В., Іванов І.Є. Аналітичне визначення питомого зношування круга при шліфуванні… 159

Оверьянова  Л.В. Магнитная система индуктора электромеханического преобразователя инерционного накопителя энергии…165

Потаніна Т.В. Оптимізація тривалості міжремонтних періодів в експлу- атації енергооб’єктів з врахуванням ризику….170

Потетенко О.В. , Шевченко Н.Г. , Коваль Е.C. , Тыньянова И.И.  Численное моделирование гидродинамического усилия, действующего на кольцевой затвор в процессе его опускания в проточную часть радиально-осевой гидротурбины…176

Семко А.Н., Локтюшина Ю.В. О влиянии сжимаемости рабочей жидкости на эффективность гидропушки ……186

Степук О.В., Автономова Л.В., Бондар С.В., Марусенко С.І. Особливості математичного моделювання процесу видавлювання деталі типу гільза….. 196

Янютин Е.Г., Богдан Д.И. Начальный этап деформирования упругого полупространства при кинематическом воздействии…..202

Янютин Е.Г., Егоров П.А. Нестационарные колебания мембраны, несущей несколько сосредоточенных масс….. 209

Вестник 42’ 2011

Третий выпуск сборника ММТТ  Вестник 42’ 2011

СОДЕРЖАНИЕ

МАРЧЕНКО А.П., ТКАЧУК Н.А., ЗАРУБИНА А.А., ГРИГОРЬЕВ А.Л.   Профессору А.А. Грунауэру 90 лет!3

БЄЛОВ І.С.  Про LMI – характестики невід’ємних косинус – многочленів15

ВАНИН В.А., ГРИГОРЬЕВ А.Л. Моделирование характеристик устойчивой волны переноса упругопластической деформации в винтовом стержне22

ВАНИН В.А., ГРИГОРЬЕВ А.А. Квантовая релятивистская механика уединённых экспоненциальных волн переноса деформации кручения по цилиндрическому стержню37

ГАНДЕЛЬ Ю.В., ДУХОПЕЛЬНИКОВ С.В. Математическая модель дифракции ТЕ-волны на решетке в плоскопараллельном волноводе48

ГЛУХОВ Ю.П. Динамика многослойной предварительно напряженной полосы при воздействии подвижной загрузки57

ГРИГОРЬЕВ А.Л., ГЕВОРКЯН Ю.Л. Матричный численно-аналитический метод интегрирования уравнений движения многомассовой цепной системы68

КОШОВИЙ А.Г., КОШОВИЙ Г.І. Одновимірні самоподібні фрактали та їх використання у моделюванні82

ЛЕВТЕРОВ А.М. Анализ энергопотребления в стране и в мире. Методология исследования  основных показателей транспортных ДВС89

ЛЕВТЕРОВ А.М., ЛЕВТЕРОВА Л.И., ГЛАДКОВА Н.Ю. Метод аналитического исследования характестик поршневых двигателей внутреннего сгорния на альтернативных допливах99

ЛИТВИН О.М., ЛИТВИН О.О., ТКАЧЕНКО О.В. Одна теорема про ізогеометричні властивості операторів інтерлінації функцій 2-х змінних107

ЛИТВИН О.М., НОСОВ К.В., БАРАНОВА Т.А. Вибір оптимальних координатних функцій в методі скінчених елементів для еліптичних крайових задач…10

ЛИТВИН О.М., ПЕРШИНА Ю.І. Математичне моделювання процесів, що описуються розривними функціями однієї змінної119

МАЛИХІНА Т.В. Моделювання електромагнітних процесів низьких енергій взаємодії випромінювання з речовиною при розробці детекторів126

МАРЧЕНКО А.П.ПИЛЬОВ В.В.СУКАЧЕВ І.І. Удосконалення математичної моделі випаровування паливної плівки зі стінки камери згоряння дизеля…133

НАЗИРОВ З.Ф., ЧЕРЕМСЬКА Н.В., ЯНЦЕВИЧ А.А. Лінійні перетворення дискретних випадкових полів…144

ОЛЬШАНСКИЙ В.П., ОЛЬШАНСКИЙ С.В. Установившиеся колебания скорости потока зерновой смеси на плоском виброрешете155

ПЛОТНИКОВ А.Л.КОЛУПАЕВ И.Н., ШЕВЧЕНКО С.М. Моделирование параметров упрочнения поверхностного слоя стали в технологии алмазно-искрового шлифования163

СЕМКО А.Н., БИГВАВА В.А. Взаимодействие затопленной струи порохового импульсного водомета с плоской преградой168

ТКАЧУК Н.А.ГРАБОВСКИЙ А.В., ТКАЧУК Н.Н.КОСТЕНКО Ю.В., АРТЕМОВ И.ВЧисленное моделирование динамических процессов в виброударных системах…   179

ШЕВЧЕНКО С.М. Уравнение регрессии для микротвердости упрочненного поверхностного слоя стали при алмазно-искровом шлифовании188

Вестник 27’ 2012

Пятый выпуск сборника ММТТ  Вестник 27’ 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Хруслов Е.Я., Котляров В.П., Григорьев А.Л. К 90-летию со дня рождения академика Владимира Александровича Марченко…3

Андренко П.М.Свинаренко М.С.Блошенко Р.Ю. робочий процес редукційного клапана гальмівної системи літака…11

Бабаян А.О. Эффективное решение задачи Дирихле для правильно эллиптического уравнения четвертого порядка…17

Батлук В.А, БелявськаБ.М. Бочкало Є.ДАналіз та моделювання факторів небезпеки при використанні мобільного ріжучого інструменту з ротаційною пилою…25

Батлук В.А., Параняк Н.М., Олексів Н.ПЕколого-економічне обґрунтування впровадження пиловловлювачів…33

Бєлов I.СПро деякі перетворення невід’ємних косинус – многочленів…45

Борисенко А.Н., Кубрик Б.И., Сосина Е.В., Чернай В.Ф. Оптимизация управлений дизель-генератора с турбокомпрессором на базе принципа…49

Ванин В.А., Григорьев А.А. Результаты математического моделирования винтовых волн трансляции в нелинейных упругих континуумах, вибрирующих синфазно57

Даллакян Р.В. О граничных значениях гармонических функций классов…73

Димитрова-Бурлаенко С.Д. Почти автоморфные функции как компактные непрерывные функции на группе…82

Кошовий А.Г., Кошовий Г.І. Декартові добутки одновимірних фракталів: фрактальні мережі на площині86

Курпа Л.В., Тимченко Г.Н., Будников Н.А. Вынужденные нелинейные колебания многослойных пологих оболочек несимметричного строения…92

Ламнауэр Н.Ю. Модель распределения размеров изделий и её применение для оценки точности обработки97

Левтеров А.М., Левтерова Л.И., Гладкова Н.Ю., Мараховский В.П., Авраменко А.НРасчетно-экспериментальные исследования характеристик автомобильного двигателя на бензоэтанольных смесях…107

Литвин О.М. Новий метод розв’язання двоточкових крайових задач для звичайних лінійних диференціальних рівнянь114

Литвин О.М. Система сплайнів класу , які є функціями двох змінних…118

Литвин О.М., Артюх М.В. Виробнича функція зі змінними коефіцієнтами еластичності, побудована на основі експериментальних даних Коба-Дугласа…124

Литвин О.О., Кулик С.І., Ткаченко О.В., Матвєєва С.Ю., Черняк О.О. Оператори інтерполяції функцій однієї змінної, що збігаються з нею на заданих відрізках області наближення…30

Максимов М.В., Брунеткин А.И., Добровольская Т.С. Определение собственной частоты колебаний жидкости со свободной поверхностью в емкостях сложных форм ….134

Малихіна Т.В., Стєрвоєдов М.Г. Математичне моделювання проходження електронів через шар речовини як складова частина віртуального лабораторного практикуму з ядерної фізики  …144

Мигущенуо Р.П., Кропачек  О.Ю., Печериця Т.В., Матяш К.В. Аналіз питань компенсації адитивних збурень при діагностиці дизельних агрегатів…154

Ольшанский В.П., Ольшанский С.В. Моделирование продольного удара по стержню с сосредоточенной массой159

Плаксій К.Ю., Міхлін Ю.В. Стійкість нелінійних нормальних форм коливань пружинно-маятникової системи та процес зриву вертикальної форми…167

Прохоренко А.О. Диференціальне рівняння електронного регулятора для дизеля з акумуляторною паливною системою183

Ребров А.Ю. Определение расхода топлива двигателем машинно-тракторного агрегата вероятностным методом190

Сахно Ю.О., Сахно Є.Ю., Тур Г.І., Шевченко Я.ВМодель процесу радіальної стабілізації положення колінвала в модернізованій гідроопорі…196

Семко А.Н., Локтюшина Ю.В. О влиянии плотности жидкости на параметры гидропушки204

Симсон Э.А., Пивоваров Д.Б., Хав В.Л., Назаренко С.А. Численное моделирование технологического процеинсса изготовления корпуса поглощающего аппарата214

Шматко Т.В. Дослідження стійкості ортотропних пологих оболонок зі складною формою плану222

Щерба А.І., Канашевич Г.В., Дробот І.В. Алгоритм керування якістю поверхневого шару оптичних матеріалів при електронно-променевій мікрообробці…231

Вестник 18 ‘2014

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях, 2014, № 18 (1061)

[Зміст] 216-217
Духопельников С. В., Душкин В. Д., Полянская Т. С.[К 80-летнему юбилею Ганделя Ю.В.] 3-8
Анділахай О. О.[Розробка математичної моделі визначення параметрів абразивної обробки деталей затопленими струменями] 9-16
Бодянський Є. В., Тищенко О. К., Копаліані Д. С.[Багатовимірна каскадна нейро-фаззі система з оптимізацією пулу нейронів] 17-26
Владіміров Е. О., Гавва Д. В., Чикунов П. О.[Розкриття невизначеності вирішення задачі кінематики графічним способом при вивченні курсу теорії механізмів та машин] 26-31
Возняк О. Т., Пона О. М., Шаповал С. П.[Вплив вітру на роботу сонячного колектора з гофрованим теплопоглиначем] 32-38
Гайдамака А. В.[Распределение осевой нагрузки между цилиндрическими роликами радиального подшипника] 39-44
Гречка І. П.[Встановлення технічного рівня гідроагрегату обертання] 45-52
Григорьев А. Л.[Метод прочностного динамического анализа запирающего механизма дизельной форсунки] 53-58
Донской Д. Ф., Кутя М. М., Олешко С. А.[Математическая модель динамики добычи газа на завершающей стадии эксплуатации месторождения] 59-68
Кондратенко А. Н.[Математическая модель гидравлического сопротивления фильтра твёрдых частиц дизеля. Часть 1: настроечный коэффициент] 68-80
Кондратенко А. Н.[Математическая модель гидравлического сопротивления фильтра твёрдых частиц дизеля. Часть 2: температурный коэффициент] 80-89
Кухтенков Ю. М., Кухтенков М. Ю., Рижов С. О.[Дослідження обертового зриву в насосному режимі оборотних гідромашин] 89-94
Мачуга О. С.[Особливості проектування лісозаготівельної техніки для роботи на територіях з ухилом. Частина 2. Розв’язування практичних задач] 94-109
Мельник О. С., Трохименко Н. В., Онищук О. В.[Програмовані наноелектронні логічні елементи] 110-115
Ольшанський В. П., Ольшанський С. В.[Функція Ламберта в задачі коливань математичного маятника] 116-119
Плаксій Ю. А.[Двочастотна кватерніонна еталонна модель обертання твердого тіла конічного типу] 120-129
Проценко М. И.[Экспериментальный стенд для исследований работы термотрансформатора с использованием струйной термокомпрессии и его расчётная модель] 130-137
Семко А. Н., Владыкина Н. Н.[Моделирование электромагнитных и гидродинамических параметров в лабораторной установке] 138-145
Сімсон Е. А., Назаренко С. О., Марусенко С. І.[Аналіз чутливості елементів конструкцій при динамічних навантаженнях] 146-150
Сотник М. І.[Моделювання робочих режимів відцентрових насосів] 151-161
Степук А. В., Автономова Л. В., Бондарь С. В.[Влияние модели состояния материала на напряжённо-деформированное состояние П-образной конструкции при ударе шаром] 161-166
Тарсис Е. Ю.[Вариационно-структурный метод решения плоской контактной задачи теории упругости] 167-178
Тимошенко Н. С., Семко А. Н.[Теоретическое и экспериментальное исследование модели вытяжного газохода для дуговых сталеплавильных печей] 178-190
Ткаченко В. Н.[Исследование напряжённо-деформированного состояния колеса волновой зубчатой передачи с использованием теорий упругих оболочек] 191-195
Шевченко С. А., Валивахин С. А.[Математическая модель регулятора давления газа] 195-209
Шуклинов С. Н.[Адаптивная система управления торможением автомобиля с перенастраиваемой моделью] 209-215
[Реферати] 218-224
[Рефераты] 224-231
[Abstracts] 231-238

Вестник 13’ 2011

 Второй выпуск сборника ММТТ  Вестник 13 2011

СОДЕРЖАНИЕ

АВТОНОМОВА Л.В. Особливості аналізу електротермомеханічного стану потужнострумового з’єднання…3

БЄЛОВ І.С.  Про одну теорему У. Х. Янга…9

ВАНИН В.А., ГРИГОРЬЕВ А.А. Моделирование сил взаимодействия частиц при упругопластическом расширении среды…14

ГАНДЕЛЬ Ю.В., ДУХОПЕЛЬНИКОВ С.В. Математические модели для расчёта технических характеристик цилиндрических антенн с продольными щелями в случае ТЕ-волн…33

ГРИГОРЬЕВ А. А., ДЕРИЕНКО А. И. Моделирование гармонической волны переноса для связанных колебаний винтового стержня...39

ГРИГОРЬЕВ А.Л., ГЕВОРКЯН Ю.Л. Гносеологические аспекты моделирования обменных колебаний в среде Максвелла и Коссера…55

ГРИНЁВ В.Б., ЯНЮТИН Е.Г., ГРИШАКИН В.Т. Идентификация подвижного нагружения, воздействующего на вязко-упругую пластину на упругом основании…69

ДОБРОТВОРСКИЙ С.С., БАСОВА Е.В., РЕПЕТА А.А. Перспективы применения вейвлет-анализа для обеспечения качества обрабатываемых поверхностей…75

ЗАВ’ЯЛОВ П.С., КУХТЕНКОВ Ю.М., ГРИШИН О.М. Розрахунок втрат від осьового вихрового джгута у відсмоктуючій трубі радіально-осьової гідротурбіни…83

ІВАНІЦЬКАЯ О.П. Про моделювання гідравлічних модулів з вертикальним гідравлічним циліндром…89

ИСАКОВ С.Н. О методе расчёта высокочастотных структурносвязанных систем…97

КАЗАК О.В., СЕМКО А.Н. Особенности электровихревого движения расплава в сталеплавильных печах постоянного тока с подовым електродом…104

КОШОВИЙ А.Г., ПУХЛЯР О.П., КОШОВИЙ Г.І. Узагальнення континууму Серпінського: фрактальні килими зі змінною розмірністю Хаусдорфа…117

КУРПА Л.В., БУДНІКОВ М.А. Дослідження нелінійних вимушених коливань багатошарових пластин складної форми…124

КУРПА Л.В., МАЗУР О.С., ТКАЧЕНКО В.ВПараметричні коливання багатошарових пластин під дією періодичного навантаження…134

НАЗИРОВ З.Ф., ЧЕРЕМСЬКА Н.В., ЯНЦЕВИЧ А.А. Про один клас неоднорідних випадкових полів…146

ПИРОТТИ Е.Л., ОТДЕЛЬНОВ В.А. Математическое моделирование распределения электромагнитного поля за решёткой рассеивателей…154

СТЕПУК А.В. Термоэлектродинамическая модель дизельного фильтра с СВЧ регенерацией…160

ТАРСИС Е.Ю. Определение податливости поперечной стойки блока дизеля методом R-функций…166

ФАТЄЄВА Н.М., ФАТЄЄВ О.М. До питання динамічного розрахунку пневмоциліндрів з двостороннім управлінням…171

ШМАТКО А.В.,  МАЛЕЖИК А.В.  Математическое  моделирование поведения  сложных  технических  систем под воздействием внешних импульсов…177

ШМАТКО Т.В. Исследования нелинейных свободных колебаний орто-тропных пологих оболочек переменной толщины…184

ЯНЮТИН Е.Г., ВОРОПАЙ Н.И. Исследование динамического деформирования пластины на основе одного волнового уравнения…194