Вісник №27 (1303), 2018

Андренко П. М., Дмитрієнко О. В., Кулініч К. О., Еденко В. В. Математична модель клапана розвантаження з регульованим гістерезисом UZOP…NHY view
Бомба А. Я., Климюк Ю. Є. Прогнозування зміни характеристик кусково-однорідних пористих завантажень швидких багатошарових фільтрів view
Girya N. P., Dukhopelnykov S. V. Mathematical model of H-polarized wave radiation from longitudinal slots of a cylindrical antenna view
Гомозов Є. П., Заїка Т. С. Деякі математичні моделі ціноутворення на енергоринках view
Гомозов Е. П., Мезерная М. В. Современные проблемы динамического управления портфелем финансовых активов view
Кожушко А. П., Григор’єв О. Л. Моделювання пов’язаних коливань колісного трактора та цистерни з рідиною на прямому шляху зі складним рельєфом view
Коржов І. М. Перспективи розвитку теорії і практики контролю та діагностування в розрізі перевірки кваліфікації лабораторій view
Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. Коливання балки з бінарним закріпленням країв при імпульсному навантаженні view
Ольшанський В. П. Про удар вʼязко-пружного тіла об жорстку перешкоду view
Онищенко С. П., Леонтьева А. И. Практические аспекты оптимизации состава программы развития в условиях «нечеткости» условий и результатов реализации проектов view
Першина Ю. І., Черногор Т. Т., Саприкін С. О. Наближення розривних функцій двох змінних методом мінімаксу view
Плаксій Ю. А., Гомозкова І. О. Нові двочастотні еталонні моделі обертання твердого тіла для точносного аналізу алгоритмів орієнтації БІНС view
Polyanskaya T. S., Naboka O. O. Numerical solution of first kind singular integral equation with Hilbert-type multiple integral view
Полянский В. И. Математическая модель управления упругими перемещениями при механической обработке view
Ребров О. Ю. Розподіл допустимого тиску на ґрунт ходових систем колісних тракторів за територією України view
Успенский В. Б., Некрасова М. В., Багмут И. А. Способ повышения точности БИНС по измерениям кажущегося ускорения для управляемого объекта, который быстро вращается view
Чайка Д. О., Емельянова И. А., Андренко П. Н., Григорьев А. Л. Математическое моделирование процессов подачи строительных смесей беспоршневым шланговым бетононасосом view
Shevchenko S. A., Konokh V. I., Mitikov Yu. A., Grigoriev A. L. Universal orthometric real gas equation of state for modeling processes in rocket-and-space technology units view
Янютин Е. Г., Гнатенко Г. А., Егоров П. А. Нестационарное деформирование подкрепленных цилиндрических оболочек view