Вісник №1 (1355), 2020

повний текст | анотації

Бондарь А. В. Исследование влияния информационной энтропии на энергоэнтропию организации. стр. 3-8

Ванин В. А., Ванин Б. В., Кругол Н. М. Математическое моделирование режимов регулирования газовоздушного тракта котла ТЭС. стр. 8-15

Гороховатський В. О., Тарасенко О. П., Трохимчук С. М. Застосування логічних форм функцій вибору у задачах розпізнавання образів. стр. 16-23

Димитрова-Бурлаенко С. Д. О некоторых метризуемых топологиях для слабо почти периодических функций. стр. 23-33

Кожушко А. П. Дослідження малих поперечних коливань агрегатів змінної маси. стр. 33-43

Крутіков Г. А., Стрижак М. Г. Проектування електрогідравлічного слідкуючого привода на основі принципу мінімізації енерговитрат. стр. 43-48

Немах А., Донський Д. Ф., Нестеренко С. В. Побудова регресійної моделі для оцінки захисних властивостей цементного каменю в агресивних середовищах нафтових родовищ Іраку. стр. 49-58

Нечуйвітер М. М. Аспекти стабілізації теплового стану корпусів циліндрів високого тиску парових турбін в пускових та змінних режимах. стр. 58-63

Ольшанський В. П. Про апроксимацію функції Ламберта. стр. 64-68

Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. Автоколивання, описані узагальненим рівнянням Ван дер Поля. стр. 69-74

Павлова Н. Л., Онищенко С. П. Концепция моделирования оптимальных параметров проектов портфеля проектно-ориентированной организации. стр. 75-79

Polyanskaya T. S., Naboka O. O. Numerical solution of a system of singular integral equation with Hilbert and Cauchy kernels. стр. 80-87

Potanina T. V., Yefimov O. V., Khavin G. L. Modeling NPP power unit steam turbine installation steam separator-superheater temperature characteristics by interval analysis methods. стр. 87-95

Tokmakova I. A. Finite-step method for determining equilibrium state of gyrotheodolite. стр. 96-105

Хурдей Є. Л. Теорія побудови операторів інтерполяції із заданими проекціями. стр. 105-112

Cheremskaya N. V. Studying the behavior of rank (quasirank) and infinitesimal correlation functions or correlation differences in linear transformations of random functions. стр. 113-118

Чікіна Н. О., Антонова І. В., Солошенко Е. М. Системний модуль «резистентність» нечіткої експертної системи професійних ризиків. стр. 118-125

Янютин Е. Г., Воропай А. В., Егоров П. А. Нестационарные колебания мембран и пластин в форме прямоугольного равнобедренного треугольника. стр. 125-133