Авторам

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕННЯ СТАТЕЙ

ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

«Математичне моделювання в техніці та технологіях»

 

Для опублікування статті необхідно подати до тематичної редколегії «Математичне моделювання в техніці та технологіях» Вісника НТУ «ХПІ» такі документи:

1. Заявку, підписану всіма авторами (для авторів з інших міст):

«Прошу прийняти статтю ….. [прізвища авторів, назва статті] на … сторінках [вказати кількість сторінок] для опублікування у збірнику наукових праць «Математичне моделювання в техніці та технологіях». Оплату гарантуємо.

Відомості про авторів: [прізвище, ім’я, по-батькові кожного автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, контактний телефон, e-mail, і адреса, на яку потрібно висилати збірку].

Підписи авторів».

Кількість авторів статті не може перевершувати 3-ох (як виняток, 4-ох) осіб. В номері збірнику не може міститися більше 3-ох (як виняток, 4-ох) статей одного автора або співавтора.

2. Текст статті, надрукований на аркушах білого паперу на лазерному принтері. Підготовлений за поданими нижче правилами (у форматі А5), текст статті виводити на друк на аркуші формату А4, вказуючи у параметрах друку «Масштаб» – «Кількість сторінок на аркуші: 2 сторінки».

Правила оформлення статті – скачати.

Шаблон оформлення статті – скачати.

Правила оформлення транслітерації бібліографії у стилі HARVARD

3. Акт експертизи про можливість опублікування матеріалів у відкритому друку (за вимогою редколегії).

4. Рецензію на статтю, підписану доктором або кандидатом наук (за вимогою редколегії).

5. Електронну версію статті на дискеті 3,5″, лазерному диску, USB-диску (Flash-носії) або іншому носії інформації.