Редколегія

Вiдповiдалий редактор: Ванін В. А., доктор технічних наук, професор кафедри вищої математики НТУ «ХПІ».

Заступник вiдповiдального редактора: Міхлін Ю. В., доктор фізико-математичних наук, професор кафедри прикладної математики НТУ «ХПІ».

Відповідальний секретар: Набока О.О., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики НТУ «ХПІ».

Члени редколегії:

Геворкян Юрій Левонович, канд. фіз.-мат. наук, проф.; завідувач кафедри вищої математики НТУ «ХПІ».

Григор’єв Олександр Львович, д-р техн. наук, проф.; професор кафедри вищої математики НТУ «ХПІ».

Дубовий Володимир Кирилович, д-р фіз.-мат. наук, проф.; професор кафедри фундаментальної математики ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Курпа Лідія Василівна, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри прикладної математики НТУ «ХПІ».

Куценко Олександр Сергійович, д-р техн. наук, проф.; завідувач кафедри системного аналізу та керування НТУ «ХПІ».

Литвин Олег Миколайович, д-р фіз.-мат. наук, проф.; лауреат державної премії України, завідувач кафедри вищої і прикладної математики УІПА.

Любчик Леонід Михайлович, д-р техн. наук, проф.; лауреат державної премії Україна, завідувач кафедри комп’ютерної математики та математичного моделювання НТУ «ХПІ».

Ніколаєв Олексій Георгійович, д-р фіз.-мат. наук, проф.; завідувач кафедри вищої математики та декан факультету ракетно-космічної техніки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

Новожилова Марина Володимирівна, д-р фіз.-мат. наук, проф.; завідувач кафедри комп’ютерного моделювання та інформаційних технологій ХДТУБА.

Олексенко В’ячеслав Михайлович, проф., д-р пед. наук, канд. фіз.-мат. наук, професор кафедри вищої математики НТУ «ХПІ».

Ольшанский Василь Павлович, д-р фіз.-мат. наук, проф., ХНТУСГ.

Пацегон Микола Федорович, д-р фіз.-мат. наук, професор кафедри прикладної математики ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Першина Юлія Ігорівна, д-р фіз.-мат. наук, доц., професор кафедри вищої та прикладної математики УІПА.

Руткас Анатолій Георгійович, д-р фіз.-мат. наук, проф.; лауреат державної премії України, професор кафедри прикладної математики ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Северин Валерій Петрович, д-р техн. наук, проф.; професор кафедри системного аналізу та керування НТУ «ХПІ».

Янютін Євген Григорович, д-р техн. наук, проф.; професор кафедри вищої математики НТУ «ХПІ».

Kheifets Alexander, Professor, Department of Mathematical Sciences, University of Massachusetts Lowell.

Носич Андрій Олександрович, к. фіз.-мат. наук, спеціаліст з діагностики прискорювачів, Синхротрон АЛЬБА, Барселона, Іспанія.

Mezhuyev Vitaliy, Sc. D. in Information Technology, Full Professor, Head of the Software Engineering Research Group, Faculty of Computer Systems and Software Engineering, University Malaysia Pahang.