Вісник НТУ “ХПІ” . Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях

Наша серія проводить збір матеріалів для нового, двадцят четвертого номера.

Назва редколегії: «Математичне моделювання в техниці та технологіях». Рік заснування: 2010.

Мови видання: англійська, українська, російська.

Видання додано до бази журналів Index Copernicus International World of Journals

У квітні 2013 р. Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія
«Математичне моделювання в техніці та технологіях», включений у довідник періодичних
видань бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA).

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» внесено до «Переліку наукових
фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого рішенням Атестаційної колегії МОН України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, від 15 грудня 2015 р. Наказ № 1328 (додаток 8) від 21.12.2015 р.