Вісник НТУ “ХПІ” . Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях

Наша серія проводить збір матеріалів для нового, сімнадцятого номера.

Термін опублікування — серпень 2016 року. (змінено на вересень 2016 року)

Крайній термін подачи матеріалів — 1 липня 2016 року. (термін подачи матеріалів подовжено до 1 вересня 2016 року)

Название редколлегии: «Математическое моделирование в технике и технологиях». Год основания:2010.

План выпуска на 2016г.:  3 сборника. Язык издания: украинский, русский.

Видання індексується Google Scholar.

У квітні 2013 р. Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія
«Математичне моделювання в техніці та технологіях», включений у довідник періодичних
видань бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA).

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» внесено до «Переліку наукових
фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого рішенням Атестаційної
колегії МОН України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, від 15 грудня 2015 р.
Наказ № 1328 (додаток 8) від 21.12.2015 р.