Список тематичних редколегiй

«Автоматика та приладобудування» ISSN 2079-083x
«Автомобiле- i тракторобудування» ISSN 2078-6840
«Динамiка i мiцнiсть машин» ISSN 2078-9130
«Електроенергетика i перетворююча технiка» ISSN 2079-4525
«Енергетичнi i теплотехнiчнi процеси i устаткування» ISSN 2078-774x
«Iнформатика i моделювання» ISSN 2079-0031
«Математичне моделювання в техніці та технологіях» ISSN 2222-0631
«Новi рiшення у сучасних технологiях» ISSN 2079-5459
«Проблеми автоматизованого електропривода. Теорiя i практика» ISSN 2079-8024
«Проблеми удосконалювання електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика» ISSN 2079-3944
«Актуальні проблеми розвитку українського суспільства»
«Проблеми механiчного приводу» ISSN 2079-0791
«Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї» ISSN 2079-0023
«Технологiї в машинобудуваннi» ISSN 2076-004х
«Фiлософiя» ISSN 2079-0783
«Енергетика: надійність та енергоефективність» ISSN 2224-0349
«Хiмiя, хiмiчнi технологiї та екологiя» ISSN 2079-0821
«Техніка та електрофізика високих напруг» ISSN 2079-0740
«Транспортне машинобудування» ISSN 2079-0066
«Машинознавство та САПР» ISSN 2079-0775
«Економічні науки» ISSN 2079-0767
«Актуальні проблеми історії України» ISSN 2079-0813
«Історія науки і техніки» ISSN 2079-0074
«Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів» ISSN 2220-4784
«Менеджмент і фінанси»
«Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами»
«Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії» ISSN 2409-9295
«Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії» ISSN 2519-2671
«Механіко-технологічні системи та комплекси»
«Гідравлічні машини та гідроагрегати»