Редколегія

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР 

КОНОНЕНКО Ігор Володимирович, д-р техн. наук, проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна


ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

ЛОБАЧ Олена Володимирівна, канд. техн. наук, доц., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна


ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

ГАМАЮН Ігор Петрович, д-р техн. наук, проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна

МІЩЕНКО Володимир Акимович, д-р екон. наук, проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна

ПЕРЕРВА Петро Григорович, д-р екон. наук, проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна

РАЙКО Діана Валеріївна, д-р екон. наук,  проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна

РАСКІН Лев Григорович, д-р техн. наук, проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна

СЄВЄРИН  Валерій Петрович, д-р техн. наук, проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна

ЯКОВЛЄВ Анатолій Іванович, д-р екон. наук, проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна

БУШУЄВ Сергій Дмитрович, д-р техн. наук, проф., Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

ГОГУНСЬКИЙ Віктор Дмитрович, д-р техн. наук, проф., Одеський національний політехнічний університет, Одеса, Україна

КОШКІН Костянтин Вікторович, д-р техн. наук, проф., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, Україна

САЧЕНКО Анатолій Олексійович, д-р техн. наук, проф., Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, Україна

СИДОРЧУК Олександр Васильович, д-р техн. наук, проф.,Національний науковий центр «Інститут механізації та електрификації сільского господарства» Національної академії аграрних наук України, Київ, Україна

ЧУМАЧЕНКО Ігор Володимирович, д-р техн. наук, проф., Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Харків, Україна

ЧУХРАЙ Наталія Іванівна, д-р екон. наук, проф., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна

БАБАЄВ Ігбал, д-р техн. наук, проф., Азербайджанська асоціація управління проектами, Баку, Азербайджан

БУРКОВ Володимир Миколайович, д-р техн. наук, проф., Інститут проблем управління імені В.А. Трапезнікова Російської академії наук, Москва, Російська Федерація

ДЖАФАРІ Алі, доктор філософії, проф., JCS Consultants, Сідней, Австралія

ТАНАКА Хіроші, доктор філософії, проф., Японська асоціація управління проектами, Токіо, Японія

ТОДОРОВ Кирил, д-р екон. наук, проф., Університеті національного і світового господарства, Софія, Болгарія