АВТОРАМ

ТЕМАТИКА ДРУКУЄМИХ СТАТЕЙ

До опублікування у журналі Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Техніка  та електрофізика високих напруг» приймаються статті (у тому числі оглядового характеру), що раніше не публікувалися і містять  суттєві результати в галузі техніки та електрофізики високих напруг у тому числі:

Висовольтне обладнання та його елементи
Розробка та модернізація високовольних установок
Метрологічне забезпечення високовольтних установок
Високовольтні імпульсні технології
Питання електромагнітної стійкості та сумісності високовольтного обладнання
Діагностика стану заземлювальних пристроїв
Забезпечення електромагнітної безпеки держави.